Skyhöga elräkningar väntar under vintern

Enligt en analys av Stockholms Handelskammare står hushåll och företag inför en kall och dyr vinter med skyhöga elräkningar.

I elområde 3 väntas ett typhushåll i ett småhus med 20 000 kWh i elförbrukning per år, kan elräkningen uppgå till totalt 45 000 kronor för de tre vintermånaderna december 2022, januari 2023 och februari 2023. Foto: Mostphotos

Elstödet till hushållen räcker inte för att parera från vinterns totala elkostnader och behovet av ett elstöd till företagen är stort. Det skriver Stockholms Handelskammare som gjort en analys för de kommande vintermånaderna, baserat på terminspriser per den 30 november 2022. Det skriver Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande

I elområde 3 väntas ett typhushåll i ett småhus med 20 000 kWh i elförbrukning per år, kan elräkningen uppgå till totalt 45 000 kronor för de tre vintermånaderna december 2022, januari 2023 och februari 2023.

Förra vintern

Under förra vintern uppgick elräkningen för samma typ av boende till närmare 19 000 kronor för motsvarande tremånadersperiod. Men ökningen inför denna vinter uppgår till 26 000 kronor, vilket motsvarar en årsökning på 140 procent.

Svenska Handelskammaren skriver att regeringens elstöd till motsvarande typhushåll i elområde 3 kommer uppgå till cirka 10 000 kronor. Elstödet täcker således ungefär 22 procent av de förväntade elkostnaderna mellan december 2022 och februari 2023.

– Vinterns elkostnader är mycket höga och kan komma som en chock för många. Det är nu viktigt att ta höjd för ett antal extremt tuffa vintermånader och det är rimligt att man har en buffert på ungefär en månadslön så att man kan få ihop kalkylen om prognoserna besannas, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stor kostnadsdrivare

Enligt handelskammarens undersökning har cirka 80 procent av företagen i Stockholm-Uppsalaregionen fått ökade kostnader under det senaste året, där elen har varit en stor kostnadsdrivare. Under det senaste året har företagens produktionskostnader ökat med 20 procent, vilket är betydligt högre än inflationen i konsumentpriser. Kostnadsökningarna innebär minskade lönsamhetsmarginaler i takt med att hushållen fått svagare köpkraft.

– Företagen är hårt pressade av det högre kostnadsläget. Det är hög tid att regeringen ger besked om det utlovade elstödet till företag. Nu finns en osäkerhet om när företagen kan ta del av elstödet, som skapar likviditetsproblem. Ju längre tid det tar innan regeringen kommunicerar ett elstöd, desto större risk är det att företag säger upp personal eller går i konkurs, säger Stefan.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste