”Storskalig elektrifiering är en viktig pusselbit”

Södra storsatsar nu på elektrifiering av verksamhetens transporter, och kommer i ett nytt projekt undersöka vilka möjligheter som finns för att lastbilar, truckar och lastmaskiner i framtiden ska kunna drivas av el.

Södra inleder nu ett nytt projekt för att utreda möjligheterna att elektrifiera verksamhetens transporter. Foto: Södra

I dag är Södra en nettoproducent av el, och har samtidigt målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2040. Ett naturligt steg för att nå målet är enligt skogsägarföreningen att elektrifiera både fordonsflottan och verksamheten. Redan tidigare är vissa delar av verksamheten elektrifierad, bland annat delar av fordonsflottan i industrin, och nu tar man nästa steg i arbetet och inleder ett projekt om storskalig elektrifiering av interna och externa transporter.

– Vi är i dag en nettoproducent av el, vilket innebär att vi kommer kunna bli självförsörjande på fossilfri el till våra transporter. Det är ett långsiktigt och högt ställt mål, men som är viktigt att vi tar sikte mot. Det kommer kräva ett systemskifte av infrastruktur, fordon och energitillförsel. Det är en stor utmaning och det krävs att alla aktörer fortsätter jobba tillsammans för att lyckas skapa rätt förutsättningar, säger Henrik Brodin. Foto: Södra

– Södra är en av Sveriges största transportköpare och transporterna står för den största delen av våra fossila utsläpp. Därför är storskalig elektrifiering en viktig pusselbit, tillsammans med biodrivmedel, i att minska våra fossila utsläpp och kunna bidra ytterligare till samhällets klimatomställning, säger Henrik Brodin, som är energichef och ansvarig för programmet Ett Fossilfritt Södra, i ett pressmeddelande.

Projektet, som är en del av programmet Ett fossilfritt Södra, kommer omfatta elektrifiering av timmer- och flisbilar i Södras eget åkeri samt transporter inom industrin. Man kommer även titta på vilka fordon och vilken typ av laddutrustning som passar Södras olika enheter, och hur infrastruktur och logistik ska planeras. Södra ska också utreda hur elektrifiering kan ske på ett säkert sätt och hur framtidens affärsmodeller ser ut för att skapa rätt förutsättningar för en storskalig elektrifiering.

Enligt Södra kommer man börja med att titta på elektrifiering av de interna transporterna, där man har som mål att majoritet av Södras interna truckflotta ska ersättas med nästa generations eltruckar. När det gäller de externa lastbilstransporterna är tidshorisonten längre och ställer enligt Södra nya krav på affärsmodeller. För att lyckas med elektrifieringen kommer även laddinfrastrukturen, både Södras egna enheter men även i hela Götaland, att behöva byggas ut. Södra har som mål att vara drivande i utvecklingen tillsammans med andra partners.

Planen är att projektet ska pågå fram till 2025, och därefter är ambitionen att kunna driva omställningen i linjeverksamheten.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste