Så ser marknadsutsikterna ut för den svenska skogssektorn

Uppåt för massavedspriserna och en väntad nedgång för sågtimmerpriserna. Det är några annalkande trender som Handelsbank förutspår.

Handelsbanken skriver att den typiska köparen av skogsmark under det första halvåret i år i betydligt större utsträckning än tidigare år inte är från orten där fastigheten såldes. Foto: Björn Schubert

I sin senaste Skogsrapport för 2022 blickar Handelsbanken tillbaka på året och skriver vad man tror kommer hända under 2023. Bland annat väntar man sig lägre priser på industriella produkter generellt, fast med undantag för sågade trävaror som man tror ligger nära en konjunkturell botten.

”Vi räknar med att massavedpriserna fortsätter upp, framför allt i norr, medan vi ser nedsida för sågtimmerpriser, företrädesvis i de södra delarna av landet”, skriver Handelsbanken i rapporten.

Försvagad efterfrågan

När det kommer till konjunkturnedgången väntar sig Handelsbanken att den innebär att industriella produkter står inför nödvändiga nedgångar under nästa år i takt med en försvagad efterfrågan. Samtidigt som man också ser ökat utbud i vissa fall.

Under hösten 2021 nådde priserna på sågade trävaror rekordnivåer, drivet av pandemin och hög efterfrågan.  Och ett överutbud av trävaror började då byggas upp både hos bygghandlarna och hos köparna. Men i början av 2022 blev förhållandet mellan utbud och efterfrågan mer balanserat efter att priserna steg. Men när Ryssland inledde sin invasion av Ukraina började priserna stiga ytterligare då köparna av rädsla för sanktionerna mot Ryssland började bygga upp ett lager. Men i takt med att energipriserna också steg minskade efterfrågan från både hushåll och professionella byggare. 

”Detta ledde till att priserna på sågade trävaror började falla igen och när vi snart kan summera 2022, så pekar mycket på att priserna kommer att vara ned cirka 30 procent från slutet av förra året. Det är i så fall den lägsta nivån sedan april 2021”, står det i rapporten.  

Handelsbanken skriver att en svag efterfrågan i kombination med förlustbringande volymer hos många producenter, kommer leda till meningsfulla neddragningar av kapaciteten. Vilket kommer begränsa ytterligare nedgång av priserna på kort sikt och under första halvåret 2023. Om priserna ska stiga märkbart igen krävs det att efterfrågan förbättras.

Eftertraktad skogsmark

När det kommer till svensk skogsmark har priserna enligt rapporten nått nya rekordnivåer. Priserna har fortsatt öka på bred front i hela landet. Under första halvåret av 2022 steg genomsnittspriserna med cirka fem procent jämfört med 2021, till 592 kronor per skogskubikmeter i riket som helhet. Enligt Handelsbanken verkar det som att priserna steg betydligt mer i de norra delarna av landet.

Men skillnaderna över landet är stora. I norr går en genomsnittlig kubikmeter för 380 kronor, medan den i mellersta Sverige värderas till knappt 600 kronor och i söder till nästan 900 kronor. Handelsbanken tror att den starka prisutvecklingen i Norrland har att göra med att den högre räntan gjort att värderingsskillnaden i Sverige geografiskt sett blivit för hög, kontra vilken avkastning skogen ger i respektive delar.

”Vi noterar även att den typiska köparen av skogsmark under det första halvåret i år i betydligt större utsträckning än tidigare år (55 % mot 44 % 2021 och 39 % 2020) inte är från orten där fastigheten såldes ”, står det i rapporten.

Givet att skogsägare får ekonomisk kompensation för eventuellt minskade avverkningsmöjligheter, räknar Handelsbanken med fortsatt värdeuppgång på svensk skogsmark över tid.

Skogen som kolsänka

Handelsbanken skriver också att det pågår en het debatt kring skogsindustrins roll när det gäller klimatfrågan och att EU fokuserar alltmer på skogens nytta som kolsänka och på ökade krav kring hänsyn till biologisk mångfald. Och att detta är något som kommer påverka skogsbruksmetoder och avverikningsnivåer och i nästa steg även leda till ökade kostnader för skogsindustrin.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste