Granbarkborren dödade fem miljoner kubikmeter gran 2022

Granbarkborren upplevs som en långdragen naturkatastrof bland personer i skogsbranschen. Jämför man mängden skog som brann upp 2018 med hur mycket skog som förstörts av granbarkborren sedan 2018, är skogsbränderna små i jämförelse.   

Enligt inventeringen som SLU har gjort pekar flera faktorer på att skadorna kommer att fortsätta öka kommande år. Foto: Mattias Sparf

En ny inventering visar att över 5 miljoner kubikmeter gran har dödats bara i år. Totalt har nu över 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan 2018 jämfört med de stora bränderna sommaren 2018 som förstörde cirka 2 miljoner kubikmeter skog.

– En brand eller storm kan över en natt orsaka enorma skador på skog. Granbarkborrens effekter är mer långsamma, men lika förödande för många skogsägare. Jag upplever att årets inventering förstärker bilden av en naturkatastrof i slowmotion, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Svealand har drabbats hårt

Inventeringen har gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Skogsstyrelsen, och visar att skadorna ligger kvar på ungefär samma höga nivå som förra året i Svealand, medan de har minskat i Götaland. Av de fem miljoner kubikmeter gran som har dödats i år är 3,8 miljoner kubikmeter i Svealand och 1,3 miljoner i Götaland. Allra värst drabbade är Örebro och Sörmlands län, där inte mindre än hälften av årets skador finns.

Angreppen fortsätter

Inventeringen som SLU gjort visar att ungefär 70 procent av de granar som angripits i år står kvar. Det innebär att många granbarkborrar finns kvar i skogen och övervintrar i marken eller i den bark som kan finnas kvar på granarna. Dessa insekter är redo att angripa nya träd när vårvärmen kommer.

– Vi kan fortfarande bromsa och begränsa angreppen genom att avverka och forsla bort angripna träd under sommarhalvåret. Men vi måste också tänka mer långsiktigt och förebygga nya skador genom att klimatanpassa skogsbruket och tänka till kring trädval när ny skog ska planteras, säger Kerstin.

Tips till drabbade skogsägare:

Som skogsägare finns det flera saker att tänka på för att begränsa och förebygga nya skador av granbarkborren.

  • Var aktiv och se över din skog under hela året. Planera för avverkning redan nu där du tidigare haft större angrepp eller riskerar att få det i vår.
  • Om det blåser ner granar i din skog eller om de drabbas av snöbrott, ta rätt på de skadadegranarna innan svärmningen kommer i gång till våren.
  • Tänk igenom valet av trädslag och sprid riskerna när det är dags att föryngra skogen efter avverkning. Sträva efter variation och välj trädslag som trivs på den mark du ska föryngra. 
  • Röjning och gallring i rätt tid skapar vitala skogar. Undvik sena gallringar som ökar risken för vindfällen och angrepp.
Ju rödare desto värre angrepp enligt inventeringen 2022.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste