Ny satsning erbjuder skogsägare guidning mot hyggesfritt

Skogsstyrelsen menar att intresset för ett hyggesfritt skogsbruk ökar. Nu satsar Skogsstyrelsen på att öka kunskapen och besvara frågor om skogsbruksmetoden, hyggesfritt skogsbruk. Under denna vecka ”Hyggesfria veckan” erbjuds en mängd seminarier och föreläsningar online, kostnadsfritt och öppet för alla.

Rådgivning om hyggesfritt skogsbruk blir allt mer efterfrågat. Foto: Camilla Zilo

– Fler och fler intresserar sig för att testa hyggesfritt skogsbruk på sin fastighet och vi märker att mer kunskap efterfrågas men också att det finns en del fördomar. Därför tror vi det ligger rätt i tiden för en storsatsning på kunskap där vi kommer att prata om allt från grunderna till senaste forskningen om hyggesfritt skogsbruk, säger skogskonsulent Nicola Karlsson som sitter med i projektgruppen för satsningen, i ett pressmeddelande.

Hyggesfria veckan arrangeras 28 november till 2 december och det krävs ingen föranmälan för att ta del av seminarierna. Här är några av ämnena:

  • Hyggesfritt skogsbruk - grunder
  • Tätortsnära skogar
  • Biologisk mångfald i den hyggesfria skogen
  • Hyggesfritt i ädellövskog
  • Hyggesfritt och vilt
  • Hyggesfritt och ekonomin
  • Hyggesfritt och skogsbruksplanen 

Information om satsningen och föreläsningarna kommer att läggas ut kontinuerligt på Skogsstyrelsens webbplats.

Via webbplatsen kan skogsägare också anmäla intresse för rådgivning om hyggesfritt skogsbruk.

Mer om hyggesfritt:

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. I tätortsnära skogar kan hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ för att bibehålla rekreationsvärden. I områden med annan markanvändning kan hyggesfria metoder vara ett alternativ till trakthyggen, till exempel av hänsyn till rennäringen. I vissa fall kan det vara en kombination av värden som gör att man väljer ett hyggesfritt alternativ. Ofta innebär detta att det ekonomiska motivet får stå tillbaka,

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 28 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste