Här sprängs träd i nationalparken

I delar av Garphyttans Nationalpark, strax utanför Örebro, har granbarkborren på vissa platser inte lämnat en enda levande gran kvar och nu behöver åtgärder göras för att folk ska kunna vistas säkert i parken. Detta görs genom att spränga av granarna på mitten.

 

Här faller de granbarkborre dödade granarna mot marken efter att en rejäl smäll utspelat sig i Nationalparken. En smäll som nästan trycker luften ur lungorna för en kort stund. Foto: Valdemar Jensen


Enligt Länsstyrelsen har man aldrig tidigare testat att spränga av stammarna på mitten i en nationalpark. Detta blir därför ett pilotprojekt för att se om sprängning på något sätt kan dra med sig fler fördelar gällande biologisk mångfald, effektivitet, säkerhet och utseende.

– Stigen vi står på i dag är ny från i somras. Den går igenom ett granbestånd som verkligen drabbats hårt av granbarkborren, här finns nästan inte en enda levande gran kvar i sikte. För att inte riskera att delar av eller hela träd välter över stigen och gör det svårt för folk att ta sig fram, eller ännu värre att någon skulle få ett träd på sig under en promenad, väljer vi att effektivt och säkert ta bort de döda träden närmast stigen, säger Tomas Gustavsson, förvaltare av naturskyddade områden på Länsstyrelsen, bland annat för Garphyttans Nationalpark.
 

Tomas Gustavsson från Länsstyrelsen Örebro Län var på plats och förklarade anledningarna till varför detta pilotprojekt pågår i ett naturskyddat område.

Bevara höga stammar

Att man valt att testa spränga av träden på 7–8 meters höjd har att göra med flera orsaker. Tomas pratar mycket om att man vill behålla känslan av en naturskog samtidigt som den måste vara säker att vistas i. Han menar också att den biologiska mångfalden gynnas mycket av de höga stammarna som blir kvar.

– Hade vi gjort som man vanligtvis gör med döda träd nära stigar i olika naturskyddade områden, att man sågar ner hela trädet, lämnar kvar en låg stubbe och låter trädet ligga så skapas lätt en hyggeskänsla när man går på stigen, vilket vi inte vill. En annan ännu viktigare fördel är att den biologiska mångfalden gynnas mycket av de 7–8 meter höga stubbarna som lämnas kvar. Dessa förmultnar långsammare än ett dött träd liggandes på marken och flera arter av bland annat rödlistade insekter och svampar trivs i de höga torrvedsstubbarna, säger Tomas.

Varför kan man inte ha arborister som skär ner alla träd till 7–8 meters höjd, är det verkligen nödvändigt att spränga dem?

– För det första är träden ofta i olika bra skick och ibland kan det vara svårt att bedöma skicket på en död torr gran. Man tänker mycket på arboristernas säkerhet, det får inte hända att ett träd går av under tiden någon klättrar högt upp i toppen, därför får arboristerna inte klättra speciellt högt i ett dött träd. Även om de klättrar åtta meter upp för att montera sprängladdningen så skulle det innebära stora risker att såga av en 30 meter hög död gran med ett snitt på åtta meters höjd. Det handlar framförallt om säkerheten, säger Tomas och fortsätter:

– Vi har också insett att det är väldigt effektivt att spränga i detta fall eftersom det är många döda träd som måste bort, cirka 100. Det kanske tar 30–40 minuter att montera laddningarna på sju träd som sedan kopplas ihop och blir till en sprängladdning som skjuts av. Skulle vi haft arborister i varje träd (som vi inte får) skulle det dessutom ta betydligt längre tid.
 

Här är Pentylladdningarna som man sätter runt stammen. Pentyl är det starkaste sprängmedlet som får användas civilt med en godkänd utbildning för sprängning. 

En av 30 Nationalparker

Tomas berättar att Garphyttans nationalpark är en av Sveriges totalt 30 nationalparker och att Garphyttan var en av Sveriges allra första nationalparker som bildades 1909. Han pratar om att det är viktigt att bevara våra nationalparker och till stor del försöka behålla känslan av gammal naturskog.

– Att spränga träd är inget man gör vanligtvis utan i detta fall handlar det framför­allt om att testa hur det blir. Jag tycker det är viktigt att belysa att vi bara har 30 nationalparker i landet och dessa kan man kosta på lite extra för att behålla i ett bra och trevligt skick åt allmänheten som vill vistas här, säger Tomas.

Vilka priser pratar vi när man spränger?

– Jag har ingen exakt siffra på hur mycket det kostar men jag vet att vi sparar in mycket tid på att spränga av träden. Det viktigaste är dock de fördelar som sprängning för med sig, att vi behåller högstubbar både för syns skull och för den biologiska mångfalden, säger Tomas.
 

I de lite tjockare stammarna behöver arboristerna borra hål i stammen för att kunna trycka in delar av pentylladdningarna. Här borrar arboristen Douglas Wells från företaget ACRE i en lite tjockare död torrgran. 

Spränga stående träd

Företaget ACRE från Borås är det som fått uppdraget att spränga av träden. Men att spränga träd är inget nytt för dem.

– Sprängningar av träd är något vi gör ganska ofta åt exempelvis Vattenfall men då ligger ofta trädet på en ledning. I dag spränger vi stående träd vilket vi tidigare inte testat, och det blir lite annorlunda. Det är svårare att riktningsbestämma vart toppen av trädet ska hamna men vi försöker adaptera sprängladdningen på lite olika sätt för att se om man på något sätt kan rikta toppen dit man vill ha den, säger Joakim Wendel, vd för ACRE.

 

På de tunnare stammarna räcker det att trycka på laddningen med denna klämma som man gör nerifrån med en lång pinne.

 

Sju stubiner kopplas ihop till en 50 meter lång stubin. I änden på stubinen står alla på ett säkert avstånd när laddningen bränns av. 

 

Martin Kyrk och Joakim Wendel från företaget ACRE framför en rejäl gran som fått smaka på Pentylens krafter.

 

Pentylen bildar ett hav av eld när den bränns av. Foto: Valdemar Jensen

 

ACRE

Joakim Wendel startade företaget ACRE för 20 år sedan och i dag har företaget 16 anställda som utför lite olika arbeten i framförallt mellersta Sverige. Några exempel är:

  • Grönyteskötsel
  • Trädbeskärning 
  • Besiktning av elnät 
  • Inventering av skog från ovan med drönare
  • Olika sprängningar på framförallt träd som hamnat över ledningar eller liknande.

 

Garphyttans nationalpark

Garphyttans nationalpark är 111 hektar stor och bildades 1909. Det är en av Sveriges äldsta nationalparker och marken består till största delen av de forna ägorna till Östra gården, en av fyra bergsmansgårdar i Svenshyttan.

Nationalparkens kärnmiljö består av den gamla gårdstomten och den kvarvarande öppna odlingsmarken, som idag sköts med årlig slåtter. Här finns en mängd olika växter och djur som är typiska för det äldre odlingslandskapets ängsmarker.

Den omgivande barrskogen får idag utvecklas fritt till naturskog, där både gamla och döda träd lämnas kvar, en miljö där många sällsynta växter och djur trivs.Källa: Sveriges Nationalparker

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 28 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste