Sveriges största P-hus i trä invigt

P-huset Sege Park, sydsveriges första och Sveriges största P-hus i trä är 6 våningar högt och har plats för ca 600 bilar. P-huset öppnades den 1 november och har nu officiellt invigts av Parkering Malmös vd, Almir Hodzic och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Trästommen, som består av pelare och balkar i limträ och bjälklag av korslimmade träelement, är producerad av österrikiska Binderholz. Foto: Parkering Malmö

– Parkering Malmö har höga ambitioner när det gäller hållbarhet. Vi vill också modernisera tänket kring hur parkeringshus används. Förutom att p-husen ska förse staden med parkeringsplatser, vill vi föra in fler funktioner såsom delningstjänster, växtväggar som gynnar insektslivet i närmiljön och laddboxar som förses med lokalproducerad el från solceller, berättar Almir Hodzic vd Parkering Malmö, i ett pressmeddelande.

Genom att bygga i trä minskas klimatpåverkan från byggnationen. Träsystemet ger även minskade tunga transporter och ett snabbare montage. Illustration: Parkering Malmö

Förutom träkonstruktionen innehåller P-huset Sege Park flera unika lösningar. Regn- och dagvatten från framför allt parkeringshusets tak kommer att samlas i ett magasin under byggnaden, och sedan användas för bevattning av p-husets växtväggar. P-huset har förberetts för 120 laddplatser som ska ladda elfordon med lokalproducerad el från solceller på taket. Tack vare ett europeiskt samarbetsprojekt blir energisystemet extra innovativt - ett fastighetsbatteri och smart styrning av energianvändningen gör att p-huset kan bli en resurs för elnätet snarare än en belastning.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö samt Almir Hodzic, vd Parkering Malmö inviger P-huset Sege Park. Foto: Pernilla Westberg

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 25 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera