Ytterligare höjning av styrräntan

Riksbanken meddelade under torsdagsmorgonen att man höjer styrräntan med 0,75 procentenheter. Den landar då på 2,5 procent.

Riksbanken höjer styrräntan från 1,75 till 2,5 procent. Foto: Mostphotos

För två månader sen höjde Riksbanken räntan med 1 procentenhet, vilket var den största höjningen på 30 år. Idag meddelades att räntan höjs ytterligare, till 2,5 procent. Anledningen till höjningen är att man vill bromsa inflationen och de ökande priserna.

Enligt Riksbankens prognoser väntar ytterligare höjningar i början på nästa år, och att räntan då kommer ligga runt 3 procent. Nästa räntebesked kommer enligt SVT den 9 februari.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 24 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera