Skogsbarometern – Lägre lönsamhet men hög investeringsvilja

Ludvig & Co och Swedbank och Sparbankernas årliga Skogsbarometer visar att skogsägarnas syn på lönsamhet sjunker för fjärde året i rad. Lönsamheten bedöms också påverkas ytterligare framöver av EU:s skogspolitik. Trots det är investeringsviljan i skog hög.

Skogen ses som en viktig resurs vid omställningen till ett mer hållbart samhälle. Foto: Mostphotos

Skogsägarnas syn på lönsamheten i privatskogsbruket har försämrats de senaste fyra åren. Idag tycker knappt varannan skogsägare att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god.

­– Många skogsägare ser trots det skogen som en säker och långsiktig investering. Nära sex av tio skogsägare skulle vilja investera i mer skogsmark framför aktier och fonder, och på tre års sikt tror lite drygt varannan skogsägare på tillfredsställande eller mycket god lönsamhet i sitt skogsbruk, säger Filip Olsson, segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co, i ett pressmeddelande.

Även skogsägarnas tro på stigande fastighetspriser har minskat. Det är troligen en konsekvens av den osäkra omvärlden med pandemi, invasionen av Ryssland, klimatförändringar, rådande skogspolitik, stigande räntor, högre bränslepriser samt stigande inflation, menar Ludvig & Co och Swedbank.

Många vet inte mycket om EU:s skogspolitik

EU har under de senaste åren varit aktiva i skogsfrågan och har under tiden radat upp flera initiativ som påverkar skog och skogsbruk. Trots detta visar skogsbarometern att bara en av tio skogsägare uppger sig vara väl insatta i EU:s skogspolitik. 44 procent är inte insatta alls. Däremot har andelen skogsägare som är lite insatta ökat markant, 46 procent uppger numera att de är lite insatta i EU:s skogspolitik.

– EU-politiken kommer påverka lönsamheten och hur vi brukar våra skogar i Sverige. Initiativen från EU är viktiga att bevaka och förstå för alla som är verksamma inom skogsbranschen. Därför är det positivt att vi trots allt ser ett gryende intresse hos skogsägarna för EU-politiken, säger Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk på Swedbank.

Potential för innovation och investeringar

Skogsindustrin bedöms ha en allt större roll och betydelse i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det geopolitiska osäkra läget har dessutom förstärkt vikten av att vara självförsörjande på energi, vilket ökar skogens betydelse. Samtidigt väntas efterfrågan på hållbara, cirkulära material och energikällor tillverkade av inhemska råvaror öka i samband med omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

– Skogen kommer att vara en viktig resurs vid omställningen till ett mer hållbart samhälle. Att balansera ett ökat behov av material och energi från skogen mot ett uthålligt skogsuttag som beaktar biologisk mångfald är en utmaning. Samtidigt måste skogssektorn hantera de ökade riskerna som ett förändrat klimat medför. Det öppnar för nya möjligheter och potentialen för forskning, innovation, utveckling och investeringar, säger Björn Elfstrand, vd på Sparbankernas Riksförbund.

Läs Skogsbarometern HÄR.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste