Moelven ökar förädlingskapaciteten

Moelven satsar totalt 300 miljoner kronor på två av sina anläggningar. Syftet är bland annat att stärka sin produktion ytterligare mot exportmarknaden och att effektivisera produktionen av byggträ.

Utvecklingen som nu sker på Moelven Valåsen och Moelven Edanesågen innebär ett fortsatt behov av både kompetens och resurser på båda orterna, menar Moelven. Foto: Moelven

– Vi satsar cirka 300 miljoner kronor i Moelven Edanesågen AB och Moelven Valåsen AB. Det är en viktig satsning både lokalt och för koncernen, säger Moelvens koncernchef Morten Kristiansen, i ett pressmeddelande.

Moelven Valåsen AB

Divisionschef Anders Lindh för Moelven Timber menar att Moelven Valåsen AB får ett stort lyft i och med satsningen.

– Vi blir mer förfinade och effektiva samtidigt som vi stärker vår produktion ytterligare mot exportmarknaden, säger Anders Lindh.

Moelven Edanesågen AB

Divisionschef Bjarne Hønningstad i Moelven Wood, menar att Moelven nu förstärker en redan ambitiös satsning på Moelven Edanesågen AB.

– Satsningen vi gör nu bidrar till att vår konkurrenskraft inom byggträ på både den svenska och norska marknaden förbättras avsevärt, säger Bjarne Hønningstad.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 21 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera