E.ON: Anmärkningsvärd minskning av elanvändningen i oktober

Elanvändningen via E.ONs nät minskade förra månaden, jämfört med föregående år. Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag minskade med 15 procent och den sammanräknande minskningen blev 9 procent.

– I dagsläget är alla insatser för att minska energiförbrukning och avlasta energisystemet viktiga, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution. Foto: E.ON

– Det är anmärkningsvärt. Energibesparingar har slagit igenom på bred front, vilket gör mycket för att förbättra den tuffa situationen, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution, i ett pressmeddelande.

Eldistributionen till hushåll och mindre företag minskade från 780 GWh till 660 GWh. Den totala eldistributionen minskade från 2 900 GWh till 2 600 GWh.

Positiv trend

– Vi talar således om en stark positiv trend som vi hoppas fortsätter. När vi nu går mot en vinter med höga elpriser, då kostnaderna för gas, kol och olja driver upp elpriserna på kontinenten, är alla insatser för att minska energiförbrukning och avlasta energisystemet viktiga. Och det är viktigt att vi alla är uthålliga, säger Martin Höhler.

Enligt E.ON finns det en ny studie från Energiforsk, som menar att om elförbrukningen i södra Sverige skulle minska med 5 procent, så sjunker elpriserna där cirka 40 öre per kilowattimme. Och enligt beräkningar gjorda av E.ON själva så kan energiåtgången sänkas med fem procent, genom att man sänker temperaturen med en grad.

Vämre och vatten

– De är på värme och varmvatten de stora besparingarna kan göras. Men även små förändringar, som att stänga av stand by-lägen och byta gamla glödlampor till lågenergilampor, har god inverkan på miljö och ekonomi. Både företag och privatpersoner har möjligheter att minska kostnaderna genom att vara mer flexibel i sin elanvändning och dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst, säger Martin Höhler.

E.ON skriver att siffrorna är justerade för temperatur, då oktober 2022 var en grad varmare än oktober 2021.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera