Regeringen vill stötta återställande av dikade våtmarker

Miljödepartementet skriver i ett pressmeddelande att våtmarker spelar en stor roll för att minska utsläppen av växthusgaser. De menar att våtmarkernas positiva egenskaper försvinner vid utdikning, något som pågått i stor skala under flera århundraden.

200 miljoner kronor årligen ska finansiera återvätning av våtmarker runt om i landet. Foto: Isabella Odmark

Under de senaste århundradena har man dikat våtmarker för att vinna ny mark för jord- och skogsbruk. Detta har bidragit på ett positivt sätt till produktionen, men att dika våtmarker släpper också ut växthusgaser som påverkar klimatet negativt.

Från och med 2023 ökar regeringen anslaget för att finansiera återvätning av dikade våtmarker med 200 miljoner årligen.

− Genom att återväta de torrlagda våtmarkerna gör vi en mångdubbel miljönytta, eftersom återvätningen är bra både för klimatet, vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Fördelar med återvätning av våtmarker (enligt Miljödepartementet):

·       Våtmarker binder kol i marken i form av torv.

·       När våtmarkerna återfår nödvändigt vatten minskar utsläppen

·       Det minskar övergödning

·       Det förbättrar vattenhushållning

·       Det gynnar biologisk mångfald

Våtmarkernas ekosystemtjänster för klimatet, vattnen och den biologiska mångfalden har stor betydelse för flera miljökvalitetsmål och för Sveriges åtaganden i internationella miljökonventioner och Agenda 2030.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 08 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste