Forskare uppmanar EU till ett hållbart och aktivt skogsbruk

Förra veckan skrev 550 forskare under ett öppet brev till lagstiftarna i kommissionen, rådet och EU-parlamentet. De vill genom detta uppmärksamma EU på den väl dokumenterade forskningen som talar för ett hållbart nyttjande av skogen som resurs.

Genom ett aktivt skogsbruk med gallringar och föryngringar, kan vi både öka virkesproduktionen, energi från biomassa och binda mer kol från atmosfären, menar forskarna. Foto: Björn Schubert 

Forskarna som skrivit under kommer ifrån många olika länder runt om i hela världen men samtliga menar att ett hållbart skogsbruk som håller virkesförrådet konstant och använder tillväxten till träprodukter och energi – är klimatsmart.

De belyser skogen och skogsbrukets viktiga roll för klimatet och den biologiska mångfalden och uppmanar till att man ska bygga mer med trä för att undvika fossiltunga material och ta vara på skogsrester som flis och spån till förnybar energi.

– Detta är verkligen ett glädjande initiativ från forskarvärlden. Det är också efterlängtat med tanke på det gedigna vetenskapliga underlag som talar för ökad hållbar bioenergiproduktion, säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, i ett pressmeddelande.

Skogen är en kolsänka

Om vi skulle sluta skörda träd skulle också tillväxten plana ut, vilket i sin tur skulle leda till att kolsänkan närmar sig noll, menar forskarna.

Uttaget av virke genom hållbart skogsbruk, motsvarar förlusten i virkesförråd och kolsänka när träd dör på grund av naturlig konkurrens samt naturkatastrofer. Och därför finns det enligt forskarna ingen kolskuld.

Skogens många användningsområden

Forskarna skriver också att den aktuella diskussionen om ett hållbart skogsbruk och bioenergi är alltför emotionellt styrd. Den återspeglar inte verkligheten i skogarna eller den vetenskapliga forskningen. För att nå EU:s klimatmål måste det utarbetas lagar som tar hänsyn till skogarnas många användningsområden.

– Mängden skog har ökat i Sverige, Europa och globalt i över trettio år. Det är en utveckling som kan fortsätta och gå hand i hand med förbättrad biologisk mångfald och ökad bioenergianvändning, säger Gustav.

Läs forskarnas brev HÄR

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 08 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste