Moelven går mot utmanande tider

Moelven levererar ett bra resultat för tredje kvartalet, men varnar för att tiden framöver kommer att vara utmanande. Konsumentmarknaden i Skandinavien präglas av svag efterfrågan på träprodukter, likaså är den internationella marknaden mer avvaktande.

 

Framtiden för trävarumarkanden är ovis men Moelven håller modet uppe och menar att framtiden kommer att byggas i trä. Foto: Moelven

För Moelven har elkostnaderna ökat dramatiskt, och för fjärde kvartalet ligger spotprognosen på mer än 135 miljoner NOK högre än för samma period föregående år. Det är 2,5 miljoner NOK mer för varje produktionsdag.

– Kontrasterna mot förra året är stora, marknaden har förändrats, efterfrågan är lägre, lagernivåerna ökar och vi ser kostnadsökningar på mycket, bland annat el. Detta tvingar fram helt andra åtgärder, säger Morten Kristiansen, Moelvens koncernchef, i ett pressmeddelande.

För de virkesförbrukande enheterna i Moelven innebär detta en nedjustering av produktionen under fjärde kvartalet.

– Trä som klimatsmart byggmaterial kommer inte att tappa mark, säger Moelvens koncernchef, Morten Kristiansen. Foto: Moelven

– Dessvärre ser vi oss tvungna att dra ned delar av produktionen på våra sågverk och hyvlerier. För vissa av enheterna kan det bli en minskning på upp till 20 procent. Det gör att det krävs kostnadsanpassningar. Vi kommer att använda en del av den lediga kapaciteten för kompetensutveckling och andra uppgifter, säger Kristiansen.

Koncernens omsättning var 3116 miljoner norska kronor under tredje kvartalet 2022. Det är en minskning med 835 miljoner NOK jämfört med samma period 2021. Rörelseresultatet för tredje kvartalet slutade på 229 miljoner NOK jämfört med 1143 miljoner NOK tredje kvartalet föregående år.

 

Moelven Byggmodul AS meddelade tidigare i höst att man varslar om permittering för 80 personer till följd av uteblivna ordrar inom bostadssegmentet. Hälften av dessa har nu blivit omplacerade och fått ett tillfälligt arbete i andra Moelven-bolag.

Koncernchefen gör ingen hemlighet av att stora delar av koncernen upplever en mer utmanande marknadssituation men han håller ändå gott mod och menar att framtiden med största sannolikhet kommer att byggas i trä.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste