Elstödet stillar inte oron över vinterns verksamhet

LRF välkomnar Svenska Kraftnäts förslag för att avlasta de som drabbats hårdast av elpriserna, men skriver samtidigt att förslaget inte stillar oron över vinterns elproduktion.

RF:s expert Lars-Erik Lundkvist anser att det är viktigt följa utvecklingen och ha en beredskap för ytterligare åtgärder. Foto: LRF

I dag presenterade Svenska Kraftnät sitt förslag till elprisstöd, som ska gå till de som drabbats hårdast av de höga elpriserna, i elområde tre och fyra. Men LRF:s expert Lars-Erik Lundkvist välkomnar förslaget men anser ändå att det är viktigt att förbereda ytterligare åtgärder:

– Naturligtvis finns det kvar en stor oro för höga elpriser även under kommande vintermånader för företagare i jordbruket och växthusnäringen. Det är därför viktigt att nära följa utvecklingen och ha en beredskap för ytterligare åtgärder. Vi räknar även med att regeringen och berörda myndigheter tar fram ett system som leder till snabb utbetalning av pengarna. Det är viktigt för att vi ska säkra den svenska livsmedelsproduktionen under vinterhalvåret, säger Lars-Erik Lundkvist.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera