Förslag: Sänkt skatt på bensin och diesel

Från och med den 1 januari ska skatten på diesel och bensin sänkas, så att det priset blir en krona lägre vid pump. Det är regeringens och Sverigedemokraternas första gemensamma budgetförslag.

Regeringen och Sverigedemokraterna lägger fram sitt första budgetförslag gällande drivmedel. Foto: Thinkstock

Under torsdagen presenterades tre åtgärder som rör drivmedel och transport; sänkt skatt på drivmedel, sänkt reduktionsplikt samt bibehållet reseavdrag med högre milersättning.

När det gäller drivmedel är förslaget är energiskatten ska sänkas med 80 öre per liter tillfälligt, från och med 1 januari 2023.

– Bensin och dieselskatt är ett förslag i en kombination av åtgärder. 6,7 miljarder kronor satsar vi på att sänka skatten redan nu till årsskiftet, säger SD:s ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt, till SVT.

Man vill också tillsätta en utredning för att nå målet om att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå om 6 procent.

När det kommer till de skattelättnader för arbetsresor som skulle trätt i kraft vid årsskiftet slopas dessa av den nya regeringen. I stället vill de höja milersättningen från 18,5 till 25 kronor.

Regeringens nya budget presenteras i sin helhet den 8 november.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera