Avgörande att kunna prioritera viktiga uppgifter i en svår tid

Många viktiga uppgifter och reformer på en rad områden. Det var några av punkterna som statsminister Ulf Kristersson lyfte under sin regeringsförklaring.

Ulf Kristersson konstaterade att har ett tufft utgångsläge med flera pågående kriser som påverkar Sverige, men att han ändå är hoppfull inför att vi i Sverige ska lösa problemen. Foto: Fredrik Wennerlund

I dag gav statsminister Ulf Kristersson sin regeringsförklaring i riksdagen. Han började med att prata om samarbetet mellan L, M, KD och SD.

– Förmågan att prioritera statens viktigaste uppgifter i en svår tid kommer vara avgörande för framgång. Låt mig därför tala klarspråk. Den regering som nu tillträder tar över ansvaret för ett land som befinner sig mitt i flera parallella kriser, sade han.

Han listade sedan fyra viktiga uppgifter som ligger på regeringen att ta tag i. Dödsskjutningar och grov kriminalitet. Här menar han att staten ska ta tillbaka kontrollen. Den andra uppgiften handlar om att ta Sverige genom lågkonjunkturen samtidigt som många människor och företag utsätts för dramatiska kostnadsökningar. Han säger att Sveriges enskilt största ekonomiska och sociala problem beror i stort på invandring i kombination med dålig integration som lett till utanförskap för många hundratusentals människor. Det tredje är att ta sig igenom energikrisen med de höga kostnaderna som råder nu. Det fjärde gäller fokus på samarbetet med Nato.

Tufft men hoppfullt

– Mitt budskap i dag är alltså rätt kärvt. Det är ett mycket tufft läge som kan bli betydligt sämre. Men mitt budskap är också hoppfullt. Vi i Sverige har löst svåra problem förr och kan göra det igen. 

Under sitt tal tog Ulf Kristersson upp flera reformer inom energiområdet, rättsområdet och för pensionerna och arbetsmarknaden som han vill införa framöver.

– Jag kommer bilda en regering för hela Sverige och för alla som bor här, en regering förankrad i starka värderingar och som därför har lätt att respektera andras värderingar. En regering som vill se vad som förenar och inte bara det som skiljer. Jag vill leda Sverige från ett delat till ett enat land.

Jord- och skogsbruket

Det svenska jord- och skogsbruket var också något som Ulf nämnde som hastigast under sitt tal:

–  Landsbygdens utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Här har regeringen ett samlat fokus. Hela Sverige måste få förutsättningar att leva. Möjligheterna att resa till jobbet och med familjen är grundläggande, sade han och fortsatte berätta om reduktionsplikten som ska sänkas till EU:s lägsta nivå från 1 januari 2024 och gälla under mandatperioden.

Ulf sade också att det svenska skogsbruket är centralt för svenskt klimatarbete och pratade om stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproduktionen

– Den växande skogen är avgörande för biologisk mångfald. Regeringen kommer helhjärtat stå upp för ett hållbart, svenskt skogsbruk med omsorg för kommande generationer. Skyddet för äganderätten ska stärkas inom vissa områden och konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen ska stärkas.

Här kan du läsa om vilka ministrar som ingår i regeringen

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 18 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera