LRF: Glöm inte jord- och skogsbruket

LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström välkomnar Ulf Kristersson som statsminister, men skickar med några ord på vägen.

LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström menar att det är viktigt att den nya regeringen inte glömmer bort jord- och skogsbruket. Foto: Carolina Wahlberg

– LRF förväntar sig att Kristersson i sin regeringsförklaring kommer att understryka vikten av att säkra den svenska livsmedelsproduktionen, skapa förutsättningar för de gröna näringarna att producera klimatsmart energi samt öka självförsörjningen av insatsvaror. Regeringen behöver också lyfta skogsbrukets betydelse för energiförsörjningen, samhället och klimatet. LRF saknade formuleringar om jord- och skog i Tidö-avtalet, men i morgon har Ulf Kristersson ett gyllene tillfälle att slå fast hur viktig jord- och skogsbruket är för Sverige, i både freds- och kristid, säger Palle Borgström, i ett pressmeddelande.

Uppdaterad strategi

LRF vill att den nya regeringen ska prioritera en uppdaterad livsmedelsstrategi som har fokus på ökad livsmedelstrygghet.

– Att svenska matproducenter minskar sin verksamhet går stick i stäv med den livsmedelsstrategi som riksdagen beslutade om för fem år sedan. I dessa tider av krig i Europa är det av yttersta vikt att regering och riksdag omedelbart beslutar om en uppdaterad livsmedelsstrategi med tydliga mål om ökad matproduktion och om ökad inhemsk produktion av viktiga insatsvaror som bland annat bränsle, mineralgödsel och proteinfoder, säger Palle.

Viktig del

Han nämner även det energipaket som de lämnat till de nya regeringsbildarna som visar på att svenskt jord- och skogsbruk kan producera 50 TWH energi, vilket motsvarar kärnkraftens elproduktion. Och trycker på att det är en viktig del för att nå målen i Parisavtalet och ett sätt att lyfta skogsbrukets betydelse för klimat och samhälle.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 17 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste