De bildar Sveriges nya regering

UPPDATERAD. Vid en gemensam pressträff under fredagen meddelade Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD), Johan Pehrson (L) och Jimmie Åkesson (SD) att de kommit överens om en regeringsbildning.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har kommit överens med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna om en ny regering. Foto: Axel Adolfsson/Kristdemokrsterna/Liberalerna/Sverigedemokraterna

Efter att ha fått två extra dagar på sig, hade Ulf Kristersson i dag fredag skarp deadline att slutrapportera till talmannen om regeringsbildningen. Vid klockan tio höll han tillsammans med de andra partiledarna i Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna en pressträff.

Man meddelade då att det kommer att bli en trepartiregering med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Sverigedemokraterna kommer inte att få ministerposter i regeringen men kommer att få ett samarbetskansli med politiska tjänstemän i regeringskansliet. De har också fått stort inflytande i frågorna gällande kriminalitet samt migration och integration.

Partierna har kommit överens om sju samarbetsprojekt som rör; kriminalitet, migration och integration, energipolitik, sjukvård, skola och stärkta fri och rättigheter. Därtill har diskussionerna rört en gemensam budget. Avtalet har de döpt till Tidöavtalet - Överenskommesle för Sverige.

– Vi fyra ser verkligen fram emot det här samarbetet. Vi är otroligt entusiastiska inför detta. Det här är inte ett januariavtal. Det här är ett avtal som grundas på fyra partier som hade gemensam färdriktning och gemensam problemanalys och gemensam insikt om vad som måste göras, och som därefter har förhandlat fram ett avtal inom ramar där vi delvis tycker olika. Men det är en väldig skillnad mot att spretigt hitta ett antal punkter där man tvingar den andra att göra det den andra aldrig har velat göra, sa Ulf Kristersson under pressträffen. 

Nya kärnkraftverk

Ebba Busch berättade lite om hur partierna ser på energi och klimatomställningen framåt:

– Sverige ska klara klimatomställningen, vi ska uppfylla vår del av Parisavtalet. Men vi ska göra det utan att slå sönder svenska företag och svenska familjers ekonomi. Då är målet framåt elektrifiering. Och vägen dit stavas kärnkraft. Därför återför vi Sverige till den kärnkraftsvänliga energipolitik som historiskt gett oss Europas renaste och billigaste el.

Hon berättar att de kommer att ge Vattenfall i uppdrag att påbörja planering och upphandling av ny kärnkraft, så att nya reaktioner kommer att byggas i Sverige.

Energieffektiviseringar 

– Samtidigt behöver vi agera här och nu vad gäller energikrisen. Vattenkraftens omprövning pausas, avfallsförbränningsskatt och koldioxidskatt på kraftvärmeproduktion kommer att ses över. Och vi vill vara tydliga med att vindkraften kommer att vara en viktig del av energimixen, men det kommer inte att vara basen. Självklart kommer vi att fortsätta att driva på för energieffektiviseringar i hela landet.

Vad gäller högkostnadsskyddet för elpriserna hade hon också saker att säga:

– Det har varit ett viktigt vallöfte för alla våra partier. Självklart kommer vi att leverera på detta. Men den nu sittande regeringen har gett i uppdrag till Svenska Kraftnät att återkomma med underlag kring hur detta ska kunna gå till, senast 15 november. Vi kan inte agera förrän vi har tillträtt, men när vi har gjort det så kommer vi att agera omedelbart och göra allt vi kan för att påskynda den processen.

När det kommer till bränslepriserna sa Ulf Kristersson att de ska bli lägre, men i avtalet står det att reduktionsplikten kommer att sänkas till EU:s miniminivå först i januari 2024. 

Stärka konkurrenskraften

Under kategorin andra samarbetsfrågor i Tidöavtalet kan man hitta en punkt rörande en djurvälfärdsutredning. 

"En översyn ska genomföras om möjligheterna att på ett sätt som är förenligt med den gemensamma jordbrukspolitiken i EU balansera konkurrensförutsättningarna för svenska
livsmedelsproducenter med bibehållna högt ställda svenska djurhållningskrav. Syftet ska
vara att stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion och samtidigt förbättra den globala djurvälfärden", står det.
 

Läs mer: Tidöavtalet - Överenskommelse för Sverige

 

Vad händer nu?

Klockan 13.30 ska talmannen Andreas Norlén föreslå riksdagen att Ulf Kristersson ska utses till Sveriges 35:e statsminister. Därefter bordläggs förslaget en första gång. Förslaget bordsläggs sedan en andra gång på lördag klockan 11.

På måndag ska riksdagen sedan genomföra en statsministeromröstning. 

Om riksdagen röstar för Ulf Kristersson kommer han avge sin regeringsförklaring inför riksdagen på tisdag klockan 9:30. Då kommer han också att anmäla vilka statsråd som ska ingå i regeringen. 

Klockan 13 på tisdag äger regeringsskiftet rum vid en skifteskonselj på Stockholms slott. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera