EU:s energiministrar överens om åtgärder för att sänka elpriset

På ett möte i Bryssel har EU:s energiministrar i dag kommit överens om flera åtgärder som kan bidra till att sänka de höga elpriserna. Det rapporterar Sveriges Radio.

EU:s energiministrar har enats om ett energikrispaket med syfte att sänka elpriserna. Foto: Helena Åkerheim 

Enligt Sveriges Radio handlar det om tre konkreta åtgärder som ministrarna nu kommit överens om.

­­– Det handlar först och främst om att man ska minska konsumtionen, alltså efterfrågan. Den ska minskas med fem procent under de timmar man använder som mest el, under så kallade höglasttimmar. Det ska vara ett krav på varje enskilt medlemsland, men det blir sen upp till varje medlemsland att själv bestämma hur man ska genomföra det här, berättar Sveriges Radios korrenspondent Andreas Liljeheden.

Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Foto: Magnus Liljegren

Man har även enats om ett inkomsttak för icke fossila energibolag.

– Vi pratar då om vatten-, vind- och kärnkraft till exempel. De gör ju stora vinster nu på grund av de extremt höga elpriserna och då är tanken att man ska använda en del av de här övervinsterna som bolagen gör för att ge stöd till hushåll och företag. På liknande sätt ska man använda övervinster från fossila energibolag, kol, olja och gas, för att ge stöd till hushåll och företag.

Enligt SR är tanken att detta ska införas så snabbt som möjligt, och tanken är att det ska ge en snabb effekt redan under vintern.

– Från EU-kommissionens sida har man pratat om att de här övervinsterna kan ge hela 140 miljarder euro i stöd till EU-länderna, som de kan kanalisera till sina hushåll och företag. I Sverige har vi till exempel hört vår energiminister Khashayar Farmanbar prata om att man kan halvera det svenska elpriset.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 30 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera