De skogliga sommarjobben

Krönika: Att som student offra sin sommarledighet och istället jobba handlar för många om ett sätt att tjäna lite extra pengar. För oss skogliga studenter handlar det dessutom om att försöka samla på oss relevant arbetslivserfarenhet för vårt framtida yrke, men att hitta arbetsgivare som erbjuder lärorika och utvecklande sommarjobb är inte lätt.

 

Jag fick mitt första sommarjobb inom skogsbranschen när en lokal markägare erbjöd mig att arbeta hos dem. Där fick jag snabbt börja ta ansvar och arbeta självständigt med olika typer av inventeringar och planering av röjningsobjekt. Fyra somrar senare så är jag kvar hos samma arbetsgivare, där jag numera har fått förtroendet att få vara med och planera alla typer av skötselåtgärder som ska utföras på fastigheten. Bredden som detta sommarjobb erbjudit mig har varit lärorikt, utvecklande och gett mig väldigt mycket erfarenheter. Tyvärr är min arbetsgivare unik i att erbjuda studenter dessa arbetsmöjligheter och att fler inte gör det är verkligen synd. 

Att få ett sommarjobb inom skogsbranschen är inte svårt, det finns väldigt gott om jobb, åtminstone i Norrland, däremot är majoriteten av jobben väldigt enformiga. Återväxtinventering, markberedningsinventering eller ståndortsbonitering är några exempel på vanliga sommarjobb som skogliga studenter kan söka. Jag säger definitivt inte att dessa jobb inte är lärorika, för det är de absolut, i alla fall ett tag. Att däremot fortsätta med samma enformiga arbetsuppgift under en hel sommar innebär nog efter ett tag inte så många nya lärdomar.

Jag tycker att alla som under studietiden tar ett sommarjobb inom sitt framtida yrke också ska förvänta sig att de personligen får så mycket ut av det som möjligt. Nu pratar jag inte nödvändigtvis om lönen, utan om de erfarenheterna och kontakterna som ett bra sommarjobb kan ge och som jag personligen anser är än mer värdefull än själva lönen. Tyvärr verkar inte alla arbetsgivare tänka som mig då många sommarjobb, förutom att vara väldigt enformiga, dessutom utgår hemifrån, vilket även innebär att arbetstagarna inte får komma in på kontoret och bekanta sig med sina framtida kollegor. Personligen upplever jag det som att många arbetsgivare ser de skogliga studenterna som en resurs som under somrarna kan göra bort det arbetet som inga fast anställda vill göra. 

Att fler inte erbjuder ett varierande och utvecklande sommarjobb är tråkigt. Det är trist för de enskilda studenterna som inte får de praktiska erfarenheterna som ett varierande sommarjobb innebär. Det är även negativt för arbetsgivaren, som i det långa loppet kommer behöva lägga mer tid och energi på att utbilda studenter som inte haft möjlighet att skaffa sig bred praktisk erfarenhet. Risken med enformiga sommarjobb är också att studenter får en dålig bild av skogsbranschen och kanske väljer att byta yrkesbana till förmån för något mer varierande, vilket verkligen inte är vad branschen behöver.

Ingen är såklart tvungen att ta ett sommarjobb med skoglig inriktning, som personalbehovet ser ut i skogsbranschen idag kommer alla studenter med en examen att ha väldigt lätt att få en framtida tjänst oberoende om de har skoglig erfarenhet eller inte. Däremot kommer de studenterna som samlat på sig en bred erfarenhet att ha en fördel över resterande. I slutändan tror jag att alla inblandade hade vunnit på att erbjuda studenter mer varierande arbetsuppgifter, även om det hade kostat mer och krävt mer engagemang från arbetsgivaren. 

 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

Artikeln publicerades fredag den 30 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera