Minskad efterfrågan på timmer

Danske Bank ger sin syn på virkesmarknadens framtid i sin kvartalsrapport ”Skog & Ekonomi”. Hur kommer priserna på trävaror, massaved, timmer och energived att utvecklas framöver? Och hur kan skogsägare tänka kring sina avverkningar och gallringar?

 

Svenska leveransvirkespriser per region kronor/kubikmeter fast under bark.Källa: Skogsstyrelsen


Priserna på färdiga trävaror faller markant, vilket hela sågverkssektorn just nu upplever genom en mycket avvaktande marknad hos köparna. Sedan vårens extrema pristopp på trävaror har orderläget fram tills nu fallit snabbt, vilket lett till att lagren fylls på och att priserna fallit med 20–40 procent beroende på kvalitet, marknad och producent. Affärskontrakten tecknas fortsättningsvis där ute men under kortare tidsperioder. Här vet man inte riktigt om priserna kommer falla ytterligare eller om de redan nått botten, skriver Danske Bank.

Ryskt virke och trävaror har fortsatt ut på Europamarknaden, trots marknadens tro om att Rysslands och Belarus virkesexport skulle strypas helt efter invasionen av Ukraina. Marknaden överskattade kraftigt den omedelbara krigseffekten och många köpte på sig stora volymer till höga priser i tron om att Rysslands och Belarus virke skulle utebli helt, vilket inte blev fallet. I EU:s sanktionsbeslut godkändes fortsatt import från Ryssland fram till den 10 juli om köpekontraktet var undertecknat innan sanktionsbeslutet. Nu importeras inget virke från Ryssland längre, vilket skulle kunna ge en bättre trämarknad den närmaste tiden.

Många hoppas att USA och Kina ska kunna avlasta den mättade Europamarknaden ytterligare. Europeiska sågverk exporterar redan 4 miljoner kubikmeter till USA, vilket motsvarar 10 procent av USA:s trävaruimport. Till Kina exporterades 27 miljoner kubikmeter trävaror innan pandemins start 2019. Nu har exporten till Kina minskat med uppemot 40 procent, vilket visar potentialen för ökad export igen om Kina öppnar upp.

”Vår prognos är att en prisbotten hamnar på betydligt högre nivå än senaste lågkonjunkturen. Vi tror att trä kommer att vara en bristprodukt som i högre grad prioriteras i en mängd olika användningsområden. Kostnadsläget för sågverken har ökat framförallt på ved och energi samtidigt som kostnadsläget för konkurrerande material som stål, aluminium och betong ökat ännu mer. Allt detta talar för att trävaror kommer att få behålla en högre prisposition än tidigare”, skriver Danske Bank.

Balanssiffror för svenska sågverk för lager och exportorder. Källa: KI, Woodstat

Timmer och Massaved

Danske Bank menar att man generellt kan säga att efterfrågan på skogsråvara är rekordhög. Sågverken har tills nu kört på max och massaindustrin har gjort astronomiskt fina resultat. Nu ser man dock sågverk som drar ner på sitt sågande medan massaindustrin fortsätter producera. Danske Bank spår ett fortsatt omättligt behov av fiberved till massabruken och en stor efterfrågan på energived framöver i spåren av elkrisen.

De senaste åren har sågverkens rekordproduktion försett massaindustrin med råvara, dels med massaved från avverkningar men inte minst med biprodukten cellulosaflis. Därmed har massavedspriserna haft en lugnare utveckling medan timmerpriserna styrt upp mot rekordnivåer. Detta kan dock komma att ändras framöver menar Danske Bank som radar upp fem faktorer som pekar på en febrig fibermarknad.

 • Alla bruk försöker köra för fullt med nuvarande rekordlönsamhet
 • Sågverken börjar sänka produktionen drivet av en svagare trävarumarknad
 • Avsaknaden av 9 miljoner m3 rysk massaved i Finland syns på priser och virkeflöden i Östersjöregionen
 • Skyhöga biobränslepriser i Europa börjar smitta norrut
 • Monsterbruket i finska Kemi startar om ett år och ökar massavedsbehovet med 4 miljoner m3 och virkesjakten har redan börjat

”Vi ser nu en vändning i trävarumarknaden och nervositeten hos sågverks­cheferna är tydlig. Vi bedömer att man kommer att dra i handbromsen nu och försöka tygla sina virkesköpare ute i skogen. Detta brukar ta tid och det kommer säkert att ske lokala premiepåslag hos sågverk som inte har tillräckligt med timmer. Men vår tro är att vi ligger på, eller väldigt nära, toppen av timmermarknaden för denna gång”, skriver Danske Bank.

Danske Banks råd till skogsägarna

Marknaden befinner sig i ett mycket speciellt läge nu. Industrin skriker efter råvara samtidigt som vändningen redan skett på sågade trävaror. I stora delar av landet tror Danske Bank inte att det blir bättre, för denna gång.

”Har du, som skogsägare, funderat på att kontraktera slutavverkning så bedömer vi att du skall göra det”, skriver dem.

När det gäller ytterligare höjningar framöver spår Danske Bank att det kan finnas utrymme för det på framförallt energived.

”Det är dock timmer som är din kassagenerator och timmerpriserna som avgör besluten”, skriver dem.

Någon snabb vändning med sjunkande priser tror man inte på i nuläget.

”Vi tror att timmer­priserna kommer att ligga kvar på höga nivåer året ut. Med det sagt, om många säljer sina avverkningar i höst och sågverken ökar sina rotstående lager så kommer naturligtvis priserna att sjunka”, skriver Danske Bank.

Massa- och energived

Massaindustrin gör rekordvinster och suget efter massaved är därefter. I Syd- och Mellansverige har betydande prishöjningar synts. För dig som inte gallrat på länge på grund av låga massavedspriser så bör du definitivt göra detta nu, menar Danske Bank.

”Energivedspriserna har gått upp i stora delar av landet. Vi kan säkert få se akuta brister lokalt, runt enskilda större värmeverk, om det blir en kall vinter. Betalningsförmågan lär vara hög så etablera gärna en kontakt med bränsleköparna, om du har stora mängder energived. För dig som drabbats av stora granbarkborreskador så kan detta vara ett ypperligt tillfälle att få ut en vettig ersättning för dina döda granar”, skriver dem.

 

Faktorer som kan peka på en utplanande marknad redan nu 

 • De ryska volymerna försvinner, vilket skapar balans 
 • Sågverken börjar bromsa in produktionen 
 • Den kinesiska marknaden piggnar till 
 • Byggsektorn prioriterar klimatsmarta projekt med högre träandel 

 

Faktorer som talar för ett fortsatt prisfall 

 • Vi har inte sett den fulla inflationseffekten ännu 
 • Det kommer en andra dämpningsvåg när proffsmarknaden slutfört pågående projekt 
 • Miljösamvetet avtar med ekonomin och man prioriterar lågkostnadsprojekt

Källa: Danske Bank

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste