EU: Bara visst trä förnybart

Vi befinner oss mitt i Europas allvarliga, akuta energikris, men lyssnar man på EU-parlamentet så är det som om inget har hänt. De agerar i fråga om skogens bidrag med grön energi, som vore de frikopplade från verkligheten.

 

Istället för att med full kraft slåss för att minska beroendet av naturgas och snabbt öka produktionen av bioenergi fortgår arbetet med EU:s program The Green Deal och The European Climate Law, som om inget har hänt. På skogens område har EU-parlamentet nu med förkrossande majoritet fastslagit att bara skogens biprodukter från industrin och en begränsad mängd GROT, ska få klassas som förnybart.

Samtidigt kvarstår målet att utsläppen av växthusgaser ska minska med 55% till 2030. Vidare upprepas målen att senast år 2050 ska medborgarna leva väl, inom planetens begränsningar i en blomstrande ekonomi där inget förgås, tillväxt är förnybar och klimatneutralitet och jämlikhet har uppnåtts i unionen.

I Sverige har vi precis fått ett valresultat som jag vill påstå visar att regeringen och dess stödpartier inte gick i takt med folkets vilja. Detsamma vill jag påstå gäller EU-parlamentet. Men medborgarnas demokratiska styrning av EU-parlamentet är långt ifrån direkt.

Samtidigt som Sverige ska elektrifieras i våldsam takt, vilket uppskattas kräva dubbla mängden el mot vad vi producerar idag, så har EU-parlamentet nu bestämt att alla länder ska minska sin elektriska topplast med 5% till 2030, räknat mot dagens förbrukning.

Energipolitiken går inte ihop. Inte alls. Energipolitiken, miljöpolitiken och de inblandade skrivningarna om sociala värden går inte heller ihop. Inte alls.

Sveriges nya regering måste ha kraft att stå upp mot EU-parlamentets initiativ som inte tar hänsyn till svenska förutsättningar. Vi måste aktivt få bruka vår skog och använda den fantastiska förnybara resurs som vi är så rika på.

EU vill begränsa skogsarealen vi får bruka, de vill begränsa hur vi får bruka den kvar­varande arealen och nu har de bestämt hur vi ska få använda och sälja det vi får avverka. Det är väldigt långt ifrån en nationell skogspolitik.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 29 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera