Mer klimatsmarta trävaror från SCA i Stugun

Som ett led i företagets satsning på att öka produktionen av vidareförädlade och klimatsmarta trävaror till byggvaruhandeln i Skandinavien investerar SCA nu 55 miljoner kronor i sitt hyvleri i Stugun strax öster om Östersund.

Ombyggnationen av hyvleriet är planerad att påbörjas under sista kvartalet 2023 och förväntas vara klar i januari 2024. Foto: Pia Gyllin

SCA menar att investeringen ligger inom befintlig ram för löpande nettoinvesteringar och syftar till att ersätta delar av anläggningen som varit i drift sedan 80-talet. Förhoppningen är att höja produktionen i hyvleriet med ungefär 10 procent. 

– Att bygga i trä är ett klimatsmart sätt att ersätta andra material och med en ny klyv, klyvsåg och hyvlerimaskin kan vi nu öka produktionskapaciteten och bidra till att andra material kan ersättas. Dessutom ska vi vidareutveckla vår produktportfölj och höja kvaliteten på de varor vi redan tillverkar, säger Ville Huittinen, chef för SCA Wood Skandinavien.

Hyvleriet i Stugun är placerat nära SCA:s egna skogsinnehav och de egna sågverken. Hyvleriet är en strategiskt viktig enhet för SCA, inte minst gentemot den norska marknaden och byggvaruhandeln, vars intresse för företagets produkter blivit allt större under de senaste åren, menar Ville.

– Genom den ökade produktionskapacitet vi får här i Stugun kommer vi kunna omhänderta och vidareförädla en större andel av det virke som sågas vid vårt växande sågverk i Gällö och på så sätt ytterligare stärka vår egen värdekedja lokalt här i Jämtland, säger Ville.

SCA menar att investeringen kommer skapa en stabilare anläggning, med högre tillgänglighet, som ger ännu bättre förutsättningar att möta deras kunders krav på såväl leveranssäkerhet som kvalité och utbud. Ett steg för att säkerställa deras fortsätta konkurrenskraft och position som en ledande leverantör av klimatsmarta vidareförädlade träprodukter på den skandinaviska marknaden.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera