Färre kvinnor vill jobba i skogsbranschen

I en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Skogssällskapet visar det sig att knappt var fjärde kvinna skulle kunna tänka sig att arbeta i skogsbranschen. Sett till männen är intresset nästan dubbelt så högt.

Projektet leds av Stina Powell som är forskare inom genus- och miljöfrågor vid SLU och startade 2018. Foto: LoggingLinn (Instagram)

– Om skogsbranschen ska kunna attrahera den bästa kompetensen behöver vi bryta könssegregationen och visa att skogen är en arbetsplats för alla. Ett aktivt jämställdhetsarbete är avgörande för att säkra branschens kompetensförsörjning, säger Calle Nordqvist, vd på Skogssällskapet, i ett pressmeddelande.

I Sifoundersökningen syns stora skillnader mellan könen där knappt var fjärde kvinna, 24 procent av de totalt 1 678 tillfrågade skulle kunna tänka sig ett arbete inom skogsbranschen. Intresset bland de 1 572 tillfrågade männen var nästan dubbelt så stort där 45 procent var intresserade av ett jobb inom skogsbranschen.

 – Skogsbranschen har som mål att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att vara aktiva aktörer inom skogen. Men skillnaderna är fortfarande stora, vilket bland annat syns i den skeva könsfördelningen på skogsutbildningarna och bland professorerna på den skogliga fakulteten, säger Anna-Karin S. Öjerskog, HR-chef på Skogssällskapet.

Skogssektorns jämställdhetsråd

På ett initiativ av myndigheter, företag och organisationer bildades Skogssektorns jämställdhetsråd som nyligen höll sitt första möte arrangerat av Skogsstyrelsen för att driva branschgemensamma jämställdhetsfrågor. Här samlades ledande företrädare från hela branschen.

– Jämställdhetsrådet är jätteviktigt för att hålla de här frågorna högt på dagordningen och säkerställa att vi alla lever som vi lär i våra målsättningar, policyer och jämställdhetsplaner. Det är ett ständigt pågående arbete där vi aldrig kan luta oss tillbaka, säger Calle Nordqvist.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste