Ersättning i artskyddsärenden ska prövas

Om Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken meddelar avverkningsförbud motiverat av artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser kommer Högsta domstolen att pröva om en skogsägare har rätt till ersättning.

Domstolen ska pröva ett mål där Skogsstyrelsen satt stopp för avverkning på 17 hektar skog på grund av tjäder. Foto: Mostphotos

Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett ersättningsmål som Mark- och miljööverdomstolen avgjorde i december 2021. Domstolen kom då fram till att det i vissa fall, men inte alltid, kan finnas en rätt till ersättning med anledning av Skogsstyrelsens beslut som har med fridlysningsbestämmelserna att göra, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det målet som Högsta domstolen nu har meddelat prövningstillstånd i och kommer att ta upp till prövning är ett ärende som gäller Skogsstyrelsens beslut om förbud mot avverkning på drygt 17 hektar med hänsyn till tjäder.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera