Drönare kan underlätta släckningsarbetet vid skogsbrand

Likt tidigare års sommarmånader har bränder härjat i både Sverige och andra länder. Som vanligt har skadorna på skog och mark varit stora och kostsamma, något som skulle kunna reduceras med ny teknik, såsom drönare och artificiell intelligens, menar Mikael Karlsson, vd på MW Group.

MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. Foto: MW Group

Redan i mitten av augusti hade MSB haft rekordmånga ärenden av luftburet stöd där deras helikoptrar och skopande flygplan har skickats till pågående bränder. I södra Europa har dessutom nästan 700 000 hektar mark förstörts under sommarens kraftiga bränder.

Sverige borde, enligt MW Group, utnyttja militär teknologi för att förhindra skogsbränder, och för att bekämpa bränder på ett mer effektivt sätt.

 – Vi behöver bredda informationen om skogarna och stärka upp när det gäller brandriskkartläggning för att proaktivt minska riskerna för skogsbrand, öka brandövervakning där man kan hitta de första små brandhärdarna och sätta in rätt åtgärder i ett tidigt skede, säger Mikael Karlsson i ett pressmeddelande.

Med artificiell intelligens och militär drönarteknik kan obemannade drönare flyga genom rök och fotografera i realtid och på så sätt räkna ut hur bränderna troligtvis kommer att röra sig. På så vis får man ut viktig information som kan hjälpa till att effektivisera släckningsarbetet.

MW Group menar att Finland redan använder sig mycket av militär drönarteknik för att digitalisera sin skog. Detta är till stor hjälp för det finska räddningsväsendet som vid en eventuell brand snabbt kan få information om skogen som brinner. Avancerade algoritmer ger en överblick över området, beräknar risker, pekar ut riskområden, tänkbara spridningsvägar för en eventuell brand, och ger information hur man kan ta sig fram med släckningsutrustning om en brand skulle uppstå.

– Vi behöver lägga stora resurser på att bekämpa bränder och samtidigt värna om våra kolsänkor i skogarna. I Finland har man, med mycket goda resultat, prioriterat kartläggning och analyser innan bränderna är ett faktum. Detta är något som Sverige och hela Europa kunde dra nytta av, avslutar Mikael.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste