Grundvetenskapligt genombrott kan på sikt säkra tillgången på granplantor

Det råder brist på förädlade granplantor för landets skogsägare. Detta beror till stor del på granens långa ungdomsperiod (20–25 år) och oregelbundna kottsättning. Nu har forskargrupper vid SLU och KTH i samverkan med Skogforsk kartlagt den genetiska mekanism som reglerar granens kottsättning. 

Denna forskning finansieras med externa bidrag från FORMAS, Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Carl Tryggers stiftelse. Foto: SLU

Forskarna använde sig av en tidigt kottsättande varietet av vanlig gran, kallad acroconagran. Genom att analysera vilka gener som är aktiva när knoppanlagen som ska bilda kottar initieras har man lyckats identifiera den gen som reglerar kottsättningen. Acroconagranen har en mutation som gör att den bildar kottar redan några år efter sådd. När arvsanlaget som reglerar kottsättningen nu är identifierat kan denna kunskap användas i förädlingsprogrammen för gran.

– Vi tänker oss att egenskapen temporärt introduceras i de träd som används i fröodlingarna för att öka kottsättningen där, men att egenskapen därefter korsas bort från de träd som planteras ut i skogen, så att dessa sätter kottar som vanligt, säger Jens Sundström, ansvarig forskare för projektet, i ett pressmeddelande.

Genom detta vill nu forskarna öka produktionen i de fröodlingar som förser Sveriges skogsägare med förädlade och klimatanpassade granplantor.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Klimathoppet fälldes av granskningsnämnden, men av fel anledning

LEDARE Det finns en tilltagande vilja i miljörörelsen att jämställa koldioxid och metan från till exempel bioenergi, djur och mat med koldioxid och metan från utvinning och förbränning av fossila bränslen. Det är så dumt att man lätt kan bli stum av förundran och har svårt att ta det på allvar. Även i public service dyker sådana uttalanden upp ibland. Det är ytterst viktigt att vi inte låter de normaliseras.

Kommentera