Tyska staten tar över ryskägda raffinaderier

Det ekonomiska kriget mellan Ryssland och EU får nu ytterligare konsekvens. Tyska staten tar över förvaltningen av ryska energibolaget Rosnefts tyska raffinaderiverksamhet. 

Rosneft-anläggning. Foto: LIUDMILA YAGOVITINA, Mostphotos.


Tyska staten befarar vikande tillgång till raffinerade petroleumprodukter. Rosneft har processat rysk olja och när flödet av den till Tyskland minskar befaras de minska raffineringen. Nu vill tyska staten säkerställa att raffinaderierna ska raffinera olja även från andra länder.

Rosneft har tre raffinaderier i Tyskland: PCK i nordöstra Tyskland och Bayernoil och Miro i södra Tyskland. De tre raffinaderier har tillsmmans 12 procent av tyska raffinaderikapaciteten. 


PCK producerar 90 procent av petroleumprodukterna till Berlin-området, inklusive flygbränsle. Det är främst den regionens sårbarhet som tyska staten vill minska. 

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades lördag den 17 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera