EU-parlamentets förslag om restriktioner för skogsbränslen

EU-parlamentet föreslog 14 september att införa restriktioner mot användningen av skogsbränslen som ett ytterligare steg framåt i klimatfrågan. Detta menar flera svenska företag inom branschen är ett steg i helt fel riktning.

Bioenergi är Sveriges största energikälla och svarar för 38 procent av all energianvändning, skriver Svebio. Foto: Mostphotos

Tak för biobränslen

Den text som antagits av EU-parlamentet innebär att man begränsar användningen av det man kallar ”primära skogsbränslen”, med en definition som inkluderar avverkningsrester från hyggen och gallringar (grot), kasserad ved och stubbar.

Beslutet innebär att man vill sätta ett tak för bränslena från skogen vid användningsnivån 2022, för att sedan minska användningen fram till 2030.

Svebio menar i sitt pressmeddelande att detta hotar en stor del av bränsleförsörjningen i svensk fjärrvärme- och biokraftproduktion. Om förslaget genomförs stoppas också utvecklingen för skogsbaserade biodrivmedel, liksom ökad biokraftproduktion.

– Förslaget är oacceptabelt och måste stoppas av EU:s regeringar i de kommande förhandlingarna om direktivet. Bioenergi utgör 60 procent av all förnybar energi i EU. Ökad användning av biobränslen är en förutsättning för att klara EU:s klimatmål, målet för förnybar energi och det akuta behovet att minska beroendet av importerad rysk fossil energi, säger Gustav Melin, vd för Svebio.

Avger koldioxid vid förmultning

Svebio menar att alla bränslen som klarar hållbarhetskriterierna måste kunna användas. I stället vill politiker från länder som är starkt beroende av fossila bränslen nu förhindra Sverige att använda förnybara biobränslen som uppfyller de miljökriterier som parlamentet redan tidigare enats om.

– Man föredrar att riset får ligga kvar i skogen, ruttna och avge koldioxid framför att använda avverkningsresterna för att ersätta kol, olja och gas i värmeverk och pannor och som råvara för nya biodrivmedel. Som klimatpolitik är detta obegripligt, säger Gustav Melin.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 15 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste