Ansök om medel för ekskogsbrukets främjande

Styrelsen för Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande inbjuder till att ansöka om medel för forskning och försöksverksamhet som främjar eken. Totalt tillgängligt för ansökan hösten 2022 är minst 900 000 kronor.

Ansökan ska vara stiftelsens sekreterare Carl von Friesendorff tillhanda senast 2022-11-18. Besked om beviljat belopp eller avslag lämnas under december. Foto: Mostphotos

Ekfrämjandet skriver i ett pressmeddelande att styrelsen beslutat att utvärdera 2022 års ansökningar och prioritera forskningsinsatser som rör värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk.

Av stiftelseurkunden framgår såväl begränsningar som vad som är prioriterat:

§4 Ändamål och anslagsgivande

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att lämna bidrag till forsknings- och utvecklings-projekt för ekskogsbrukets främjande. Anslag ska främst avse projekt av tillämpad karaktär, och projekt som inte erhållit, eller inom rimlig tid inte kan antas erhålla, finansiering från etablerade källor.

Särskild uppmärksamhet ska tillägnas skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk och kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog.

Anslag lämnas efter ansökan, och ska lämnas i första hand till personer med anknytning till svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut, samt svenska lärosäten och organisationer med anknytning till svenska universitet och högskolor. I andra hand kan fysiska markägare med ekinnehav i Sverige, som önskar lägga upp långsiktiga projekt, komma ifråga.

Kontaktuppgifter och mer information finns på Ekfrämjandets hemsida.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 15 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste