Gymnasieelever tävlar om rätten att få bestämma över skogen

SLU anordnar en tävling för Sveriges gymnasieelever under hösten, där vinnarna får bestämma vad som ska hända med nio hektar skog. Det vinnande lagets beslut genomförs under våren 2023.

Tävlingen pågår under höstterminen 2022, och det vinnande lagets beslut genomförs under våren 2023. Foto: SLU

Sveriges gymnasieelever har nu chansen att besluta om vad som ska göras med nio hektar skog utanför Uppsala. Detta är en tävling där elever från hela Sverige har chansen att delta och chansen att få bestämma över skogen. Eleverna ska skicka in sina tävlingsbidrag där de argumenterar för sin ståndpunkt. Vinnarna utses av en jury som består av experter inom skog, klimat och skola. Läs mer om tävlingen här.

– Skogen är viktig på så många sätt, och berör alla svenskar direkt eller indirekt. Skogsfrågorna är högaktuella och diskuteras flitigt, och de beslut som tas om skogen idag kommer att påverka våra ungdomar under lång tid. Därför vill vi ge dem möjlighet att göra sina röster hörda i skogsdebatten. Vi ser att engagemanget finns – ungdomarna vill lära sig mer om skogen, säger Ola Lindroos, vicedekan vid fakulteten för skogsvetenskap på SLU, i ett pressmeddelande.

För att delta i tävlingen ska eleverna ha arbetat med Skogslabbet, ett nytt läromedel om skog från SLU. Med hjälp av läromedlet kan gymnasielärare ge sina elever relevanta kunskaper inför valet av alternativ.

Om projektet

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, gör en stor satsning på att öka intresset för och kunskapen om skog hos unga. Tävlingen och läromedlet är delar i denna satsning. Ljungbergsfonden, en stiftelse som satsar på utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap, har investerat i projektet. SLU har medfinansierat satsningen.

Om Skogslabbet

Skogslabbet är ett digitalt läromedel om skog och hållbar utveckling för gymnasieskolan. Materialet är baserat på aktuell forskning och granskat av SLU-forskare. Gymnasielärare har utvecklat innehållet och säkerställt kopplingen till läroplanen. Syftet med läromedlet är att öka kunskaperna om skog, och att träna elever i att hantera komplexa frågor i en föränderlig värld. Läs mer om Skogslabbet här.

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste