Nya taxeringsvärden på 360 000 lantbruksfastigheter

I dag den 12 september öppnar fastighetstaxeringen. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. Sedan 2020 års taxering beräknas taxeringsvärdena öka med i snitt 24 procent, med stora variationer mellan fastigheter och mellan olika delar av landet.

Taxeringsvärdet på lantbruksfastigheterna förväntas öka över hela landet. Foto: Mostphotos

– De förändrade taxeringsvärdena speglar de tre senaste årens prisutveckling. Genomsnittligt ökar värdena mest i Stockholm med 29 procent, medan de ökar minst i Kalmar med 17 procent. Värdet på skog stiger med 18 procent och värdet på jordbruk ökar med 21 procent. Samtidigt ökar värdet på bostadsbyggnader med 31 procent, säger Jan Berghök, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Nytt för 2023 års taxering är att virkesförrådet på fastigheten i första hand beräknas utifrån skogliga grunddata som kommer ifrån en sammanslagning av laserskannade uppgifter från Lantmäteriet och fältdata från SLU.

– Skatteverket arbetar hela tiden för att förbättra och förenkla hur taxeringsvärden tas fram. Vi har sett att många fastighetsägare har svårt att beräkna sina virkesförråd på rätt sätt. Det kommer att bli lättare nu, när vi använder oss av skogliga grunddata, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare.

 Virkesförråden har i andra fall beräknats med den gamla metoden, där man utgår ifrån fastighetens senaste taxering och beräknat den årliga tillväxten. När Skatteverket räknat fram virkesförrådet kan fastighetsägaren ändra de förifyllda uppgifterna själv om man exempelvis anser att de inte stämmer eller på grund av avverkning eller stormfälld skog. Då måste virkesförrådet räknas om och uppgifterna måste uppdateras i deklarationen.

– Deklarationen ligger till grund för fastighetens taxeringsvärde, så det är viktigt att man kontrollerar att uppgifterna i deklarationen stämmer, säger Jerker Wesslén.

Viktig info:

Fastighetstaxeringen öppnar måndag 12 september. Då kan man se sitt föreslagna taxeringsvärde eller sin fastighetsdeklaration i Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration, lantbruk. Av 360 000 fastighetsägare kommer ungefär 20 000 få en deklaration, och ungefär 340 000 får ett förslag till nytt taxeringsvärde.

Den 1 november är sista dagen att deklarera sin fastighet eller ändra sitt förslag till nytt taxeringsvärde. Pappersblanketterna skickas ut sista veckan i september. Att deklarera via e-tjänsten minskar risken för fel, och deklaranten får en kvittens med specifikation på de inlämnade uppgifterna.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste