Import är konsumtion på andras bekostnad

Krönika: Röster höjs i Sverige för att vi ska minska vår avverkningstakt och på så sätt gynna miljön, samtidigt som virkesbehovet i Sverige aldrig varit större. Lösningen på problemet anses vara import, men en ökad import kräver mer avverkning i andra länder. Vi skjuter alltså över ”miljöförstörelsen” på andra länder för att själva kunna kalla oss miljövänliga. 

 

Fram till år 2050 förväntas världsekonomin ha mer än dubblerats, något som Skogsstyrelsen menar kommer leda till ökat behov av förpackningsmaterial, kartong och sågade trävaror. Detta bör egentligen inte komma som en chock för någon, för om världen ska minska sitt beroende av olja och plast så kommer behovet av virke att öka. För skogsindustrin och Sverige, som skogsrikt land, är detta något positivt och något som kan öka landets BNP och skapa en bättre välfärd för alla medborgare. Det är däremot inte alla som tänker så, då det finns politiska inriktningar som istället vill att Sverige ska dra ner på avverkningstakten och lösa virkesbehovet genom ökad import. 

Bortser man helt från de ekonomiska och logistiska bekymren med import av rundvirke så kvarstår fortfarande flera problem. Vid import från andra länder än de nordiska, och några få europeiska länder, så är det garanterat att virket som levereras tagits fram med ett betydligt sämre miljötänk än det svenska. Sverige är ett av de främsta länderna i världen på miljöhänsyn inom skogsbruk, så varför ska vi då importera virke med sämre standard?

Det är inte enbart miljöhänsynen som särskiljer Sverige från andra länder. När det kommer till löner och arbetsvillkor är svenskt skogsbruk i framkant. Majoriteten av alla som arbetar inom svenskt skogsbruk har en bra lön, redskap som ger en god arbetsmiljö och fullgoda kunskaper samt skyddsutrustning som gör att ytterst få förolyckas i skogen varje år. Detta är något som kan garanteras när virke produceras i Sverige, men som inte kan garanteras i flertalet import-länder. Trots att alla dessa arbetsförmåner för svenska skogsarbetare skapar extrakostnader för branschen så är importvirke ändå betydligt dyrare än inhemskt, vilket gör frågan om varför vi ska importera än mer aktuell. 

Etiken bakom motivet till import av rundvirke kan också ifrågasättas. Huvudanledningen till att Sverige ska dra ner på avverkningstakten är för att det skadar vår miljö, men konsekvenserna blir då att andra länder måste öka sin avverkning för att tillgodose våra behov. Detta leder rimligtvis till att samma ”miljöförstörelse” som skulle skett i Sverige istället sker i import-länderna. I slutändan tolkar jag detta tankesätt som att vi betalar andra länder för att ”förstöra” sin miljö så att vi svenskar ska få ha vår orörd, och hur bra låter det egentligen?

Hur jag än vrider och vänder på det hela så ser jag inte vad som skulle vara så gynnsamt med storskalig import av rundvirke. Såklart kommer det alltid att finnas ett behov hos industrin att importera virke för att täcka upp svackor i den inhemska marknaden. Det finns däremot ingen anledning att importera virke som ett substitut för att avverka i Sverige, då det är sämre på alla tänkbara sätt. Är motivet däremot att bespara den egna miljön och ändå kunna fortsätta konsumera på bekostnad av andra länder, ja då är import verkligen en toppenidé!

 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

Artikeln publicerades fredag den 02 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste