Anebyhusgruppen varslar 75 anställda

Sveriges drygt 100 småhustillverkare har på kort tid drabbats av mycket stora kostnadsökningar, däribland Anebyhusgruppen. Tillverkaren förlorar just nu pengar på de hus som levereras samtidigt som också efterfrågan minskat kraftigt.

Huvudkontoret och de två produktionsanläggningarna ligger i Åseda där totalt 220 personer för tillfället arbetar. Foto: Anebyhusgruppen

Småhustillverkare är, enligt lag, förhindrade att höja priserna på ingångna avtal med privatpersoner, vilket gör att företaget förlorar pengar på de hus som levereras. Kunderna har under den senaste tiden även de påverkats negativt av stigande räntor, el-, bränsle- och matpriser vilket sammantaget bidragit till en kraftigt minskad efterfrågan på hus.

Konsekvensen blir att Anebyhusgruppen beslutat sig för att avveckla produktionen av kundunika styckehus. Företaget har därför beslutat att varsla personal. Övertaligheten beräknas bli upp emot 75 personer.

­– Just nu måste vi fatta många tuffa beslut som påverkar våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Samtidigt är jag övertygad om att styckehusaffären kommer att repa sig framöver då det råder fortsatt brist på småhus. Anebyhusgruppens mål är att vara en ledande aktör på marknaden men för att bibehålla och i förlängningen även förstärka denna position måste vi i grunden förändra på vilket sätt vår styckehusaffär är uppbyggd, säger Fredrik Anheim, vd Anebyhusgruppen, i ett pressmeddelande.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Klimathoppet fälldes av granskningsnämnden, men av fel anledning

LEDARE Det finns en tilltagande vilja i miljörörelsen att jämställa koldioxid och metan från till exempel bioenergi, djur och mat med koldioxid och metan från utvinning och förbränning av fossila bränslen. Det är så dumt att man lätt kan bli stum av förundran och har svårt att ta det på allvar. Även i public service dyker sådana uttalanden upp ibland. Det är ytterst viktigt att vi inte låter de normaliseras.

Kommentera