Skogsmarkspriserna når nya rekordnivåer

Två gånger per år sammanställer Ludvig & Co Fastighetsförmedling statistik över all den skog som företagets fastighetsmäklare förmedlar på öppna marknaden. Sammanställningen för första halvåret 2022 visar en kraftig prisuppgång på skogsmark trots oroliga tider.

Norra Sverige noterar den högsta prisuppgången på skogsmark följt av södra och mellersta. Foto: Björn Schubert

Ett synnerligen turbulent första halvår har inneburit makroekonomiska och geopolitiska tvära kast. Många införda sanktioner mot Ryssland efter krigets utbrott har skapat en större efterfrågan på mycket. Bland annat skogsråvara vilket gynnat svenska skogsägare. Den tidigare mycket expansiva penningpolitiken samt krigsutbrottet har skapat oreda med hög inflation och stigande marknadsräntor som följd. I många branscher har bolag drabbats av ökande kostnader, däribland skogsbolagen. På grund av stor efterfrågan på flera produktgrenars varor har de kunnat höja priserna på flera produkter, vilket i kombination med ett gynnsamt valutaläge genererat rekordvinster.

– I detta marknadsläge har efterfrågan på skog fortsatt varit stor. Faktum är att priset på skogsmark efter 2021 års kraftiga prisuppgång har fortsatt stigit till nya rekordnivåer. Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige har första halvåret 2022 ökat med 5,4 procent i reala mått mätt, säger Peter Calderon, Affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Prisrekord i hela landet

Källa: Ludvig & Co Fastighetsförmedling 

Norra Sverige noterar den högsta prisuppgången om 8,8 procent, vilket innebär att marknaden i genomsnitt varit beredd att betala 380 kronor per skogskubikmeter för skogsbevuxen mark, eller 39 000 kronor per hektar.

I mellersta Sverige har priset i reala mått stigit 3,9 procent till rekordnoteringen 589 kr per skogskubikmeter eller 87 000 kr per hektar.

Södra Sverige noterar en prisökning med 4,6 procent och marknaden har varit villig att betala 898 kronor per skogskubikmeter. Genomsnittspriset per hektar noteras till 143 000 kronor.

– Skog ses som en trygg investering och är inte lika volatil som andra tillgångsslag. Det märks inte minst genom det faktum att stora aktörer med mycket kapital fortsätter köpa skog. En hel del kapital omallokeras från andra tillgångsslag till skog, berättar Markus Helin, Affärsutvecklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Skogens Framtid

När nu räntenivån har stigit samt förväntas stiga ytterligare är det enligt ekonomisk teori rimligt att tro att prisbilden för skog i Sverige avmattas. Det som ändå fortsatt talar för att skog står emot räntehöjningar bättre än andra tillgångsslag är det faktum att skogsägaren generellt är lågt belånad och därmed inte lika räntekänslig, samt att den som äger skog i stor utsträckning köper mer skog. Statistiken visar att 68 procent av de som köpt skog 2022 redan äger skog och gör tillköp för att utöka sin verksamhet. Eftersom omsättningshastigheten för skog som säljs på öppna marknaden är låg (cirka 2,5 procent) gäller det att passa på när närliggande skog finns till salu, oavsett konjunktur- och ränteläge. Vid tidigare perioder av lågkonjunktur, såsom exempelvis vid IT-kraschen och finanskrisen har skogen som tillgångsslag visat sig vara en trygg investering. 

I det längre perspektivet syns en fortsatt ökad medvetenhet om hållbarhet och bevaring av ekosystem i skogen för att hejda klimatförändringarna och att ekosystemen sätts ut balans. Följder som orsakas av klimatförändringarna är exempelvis de kraftiga granbarkborreangreppen, extrem hetta, omfattande stormar och skogsbränder.

Sammantaget är Ludvig & Co fastighetsförmedlings bedömning att efterfrågan på skogsmark kommer vara fortsatt stor, att en investering i skog är ett långsiktigt bra alternativ men att man i ett kortare perspektiv inte kan räkna med fortsatt prisuppgång.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste