Tydligare besked om hur skogen ska användas

En fråga som i dag saknar svar anser många är hur skogen ska räcka till ”allt” som alla vill ha den till. Nu ställs det krav från olika håll på ett tydligt ställningstagande från politikernas sida. Hur ska skogen användas och förvaltas i framtiden?

Skogen blir en viktig valfråga för många väljare som menar att politikerna behöver ge tydligare besked om hur skogen ska användas. Foto: Per Linden

– Vi måste få tydliga besked om hur skogen ska användas i framtiden. Vi kan inte både äta kakan och ha den kvar, säger Tobias Jonmeister, småskogsägare i jämtländska Kyrkås och anställd vid skogsägarföreningen Norra Skog, till SVT Jämtland i en intervju.

I Sveriges miljömål och den klubbade skogspropositionen som riksdagen slog fast i mars i år menar man att skogen är viktig i många avseenden. Den är viktig för klimatomställningen, den biologiska mångfalden, virkesproduktionen och även för hälsa och friluftsliv. Nu när det även närmar sig val så blir skogen även en viktig valfråga för många.

– Till stor del är det ett motsatsförhållande mellan biologisk mångfald och klimatnytta, säger Ola Kårén, skogsskötselchef på SCA.

Konflikten om skogen har bara ökat den senaste tiden men där finns två jämställda mål i skogspolitiken, produktion och miljö. Men hur dessa mål ska uppnås råder det högst delade meningar om. Detta menar statsvetarprofessorn Katarina Eckerberg vid Umeå universitet, som följt skogspolitiken under många år. Katarinas uppfattning om den delade uppfattningen delas även av många andra som engagerar sig i skogsfrågor.

Saknar helhetsgrepp

Senaste tiden har olika delområden inom skogspolitiken setts över. Äganderätten och artskyddet har setts över och det har tillsatts ännu en utredning efter den tidigare artskyddsutredningen. I somras kom även regeringsuppdraget om att utreda hyggesfritt skogsbruk.

Företrädare för såväl expertmyndigheter som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket liksom skogsnäring och miljöorganisationer menar att prioriteringar mellan samhällsintressen och mål saknas. Det finns inget helhetsgrepp menar de.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 23 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste