Fortsatt prisuppgång för virke under andra kvartalet

Leveranspriserna för både sågtimmer och massaved ökar fortsatt i jämförelse med första kvartalet 2022. Sågtimmerpriserna ökade med drygt 3 procent och massavedspriserna med drygt 9 procent.

Sågtimmer- och massavedspriserna fortsätter uppåt över hela landet. Foto: Siljan Group

I Norra Norrland ökade sågtimmerpriset mest med knappt 6 procent följt av Svealand med drygt 2 procent. I både Södra Norrland och Götaland ökade sågtimmerpriset med cirka 1 procent, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Massavedens prisuppgång visar stora regionala skillnader. Prisökningen var störst i Svealand med 14 procent medan massavedspriserna i Norra Norrland var oförändrade. I Götaland ökade massavedspriserna med drygt 7 procent medan de i Södra Norrland ökade med knappt 4 procent.

Fortsatt prisuppgång jämfört med kvartal två 2021

När jämförelsen mellan kvartal två 2022 görs mot kvartal två 2021 syns tvåsiffriga procenttal på sågtimmer. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med drygt 15 procent. Regionalt syns ökning med 12 procent i både Svealand och Södra Norrland. Även i Norra Norrland och Götaland ökade priserna med knappt 15 respektive drygt 13 procent.

Massavedspriset ökade som helhet med knappt 17 procent. Ökningen var störst i Götaland med drygt 18 procent, därefter Svealand med knappt 14 procent. Även i Norrland ökade massavedspriserna med knappt 9 procent i Södra Norrland och med knappt 7 procent i Norra Norrland.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 23 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste