Virkespriserna höjs hos Södra

Södra höjer priserna för massaved och bränsleved. Bakgrunden är marknadens fortsatt höga efterfrågan på kort och längre sikt. 

Prishöjningarna ska stötta medlemmarnas aktiva skogsbruk menar Södra. Foto: Mostphotos

Från och med i dag, den 19 augusti höjer södra sina virkespriser eftersom den höga efterfrågan på både massaved och bränsleved består. Behovet av sortimenten bedöms vara fortsatt högt under kommande månader.

Grundpriset efter höjningen på prima barrmassaved blir 435 kronor per fastkubikmeter och prima björk- och aspmassaved blir 475 kronor. Grundpriset för bränsleved är 200 kronor respektive 230 kronor per fastkubikmeter.

 – Efterfrågan fortsätter att vara hög på massaved och bränsleved från familjeskogsbruket. Nu höjer vi priserna för att stärka flödena från våra medlemmars skogar till industrin och samtidigt stärka lönsamheten på Södras medlemmars skogsgårdar, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Stötta familjeskogsbruket

Genom prishöjningen ska också södras importbehov av lövmassaved minska samtidigt som prishöjningen också ska stötta medlemmarnas aktiva skogsbruk med särskilt fokus på gallring och lövskogsskötsel.

I Götaland har många medlemmars skog drabbats av granbarkborre. Södra uppmanar skogsägarna att inventera sin skog och så snabbt som möjligt få bort de angripna träden.

– Vi bedömer att efterfrågan på fiber- och bränslesortimenten kommer vara stark under hösten och vintern, men ser samtidigt utmaningar på timmersidan utifrån det turbulenta marknadsläget. Därför följer vi utvecklingen noggrant och fortsätter arbeta aktivt med det vi kan påverka, säger Olof Hansson.

Följande prisjusteringar gäller från och med 19 augusti 2022: 

·       Barrmassaved höjs med 50 kr/m³fub

·       Lövmassaved höjs med 50 kr/m³fub

·       Bränsleved höjs med 50 kr/m³fub

·       Björktimmer och björkkubb höjs med 50 kr/m³fub

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 19 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste