Nu svärmar en ny generation granbarkborrar

På redan hårt granbarkborredrabbad skog ser Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning att en andra våg granbarkborrar börjat svärma. Det är framför allt i södra Sverige som man stött på nästa generations granbarkborre.

Skogsstyrelsen uppmanar nu skogsägare att se över sin skog eftersom generation två precis börjat svärma i Sveriges södra delar. Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen

– Tyvärr har vi de senaste veckorna haft andra generationens granbarkborrar i våra fällor och den senaste tidens varma och torra väder gynnar skadeinsekten. Vi kan förvänta oss en ny våg av angrepp och därför uppmanar vi återigen skogsägare i de drabbade områdena att inventera sin skog, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Den nya generationen borrar som Skogsstyrelsen fångat i sina fällor under de senaste veckorna är ljusare, vilket är ett tecken på att en ny generation granbarkborrar börjat lämna yngelplatsen och svärma.

Innan den varma sommaren 2018, då populationen exploderade på allvar, var det mer ovanligt med en andra generation granbarkborrar. Under de senaste veckorna har däremot en ökande svärmningsaktivitet synts, som sannolikt är en blandning av både första och andra generationen granbarkborrar. Detta finns nu i princip inrapporterat från samtliga län i landets södra delar.

– I takt med att vårens angrepp börjar synas och vi sätter in avverkningsresurser där, upptäcks nu allt fler ny angripna granar intill de gamla angreppen, säger Magnus Sääf skogsförvaltare vid Mellanskog.

Skogsstyrelsen vill tillsammans med aktörerna inom samverkansprojektet Stoppa borrarna uppmana alla skogsägare att:

  • Ut i skogen och leta efter nya angrepp.
  • Titta även efter angrepp från tidigare i våras. De har börjat skifta färg och blir lättare att upptäcka på håll.
  • Ta ut angripna träd så fort som möjligt och se till att så mycket bark som möjligt följer med ut ur skogen
  • Leta främst i närheten av tidigare angripen skog, där det finns färska vindfällen och i så kallade riskbestånd (det vill säga äldre granskog). Ju tidigare du upptäcker och åtgärdar angrepp, desto större virkesvärde går att rädda och bekämpningen blir effektivare.

Hur stora skadorna blir på skogen efter den här sommaren är för tidigt att säga. Sveriges Lantbruksuniversitet kommer på uppdrag av Skogsstyrelsen att göra en objektiv inventering senare i höst.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste