Stor utbyggnad av el- och vätgasstationer för tung trafik efter beslut från Energimyndigheten

En rejäl uttbyggnad för publika ladd- och tankstationer för el och vätgas för tung trafik väntas vara färdigställd till hösten 2023. Det är efter att Energimyndigheterna tagit ett stort antal beslut gällande stöd till regionala elektrifieringspiloter.

Energimyndigheten har tagit ett stort antal beslut om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Ett av kraven för att få stödet beviljat har varit att ladd-eller tankstationerna ska vara färdigställd senast hösten 2023. Foto: Mostphotos

Energimyndigheten har hittils beviljat stöd till en sammanlagd summa på 1,4 miljarder kronor. Stöden avser 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation. Under sommaren väntas ytterligare beslut tas för de resterande ansökningarna. De behov som stödet täcker, samt eventuella fortsatta utmaningar för en publik ladd- och vätgastankinfrastruktur för tunga transporter kommer att analyseras i början av hösten.

– Det här blir ett rejält steg framåt för elektrifieringen av tunga godstransporter. Vårt beslut innebär en bra geografisk spridning av den publika ladd- och tankinfrastrukturen som underlättar för en snabbare elektrifiering av tunga godstransporter i hela landet, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Strategisk placering

Det är både stora etablerade företag, och mindre nya aktörer på marknaden som har fått sin ansökan beviljad. För att få stödet beviljat har ett av kraven varit att ladd-eller tankstationerna ska vara färdigställd senast hösten 2023, och att man som stödmottagare delar med sig av sina lärdomar och information av användningen. Centralt i bedömningen av ansökningarna har varit strategisk placering i ett regionalt och nationellt perspektiv samt tillståndsprocesser och kostnader för att bygga.

– Mångfalden av aktörer som nu får chans att bygga ut ladd- och vätgastankmöjligeter kommer att ge värdefull kunskap för den fortsatta utvecklingen av ladd- och tankningsmönster för olika typer av godstransporter, både för branschen och för Energimyndigheten i sitt uppdrag att stärka ett transporteffektivt samhälle, säger Gustaf Länn, handläggare på Energimyndigheten.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 19 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste