Tydligare ersättningsregler i fjällnära skog

I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet står det att Regeringen har utfärdat lagändringar som ger tydligare ersättningsregler i fjällnära skog. Lagändringarna ska säkerställa rätten till ersättning vid nekade avverkningstillstånd och till att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn. 

Lagändringarna träder i kraft den 1 september 2022. Foto: Mostphotos

Frågorna om tillstånd till avverkning i fjällnära skog och ersättning vid sådana avslagsbeslut var en del av Skogsutredningen 2019 som tillsattes som en följd av januariavtalet. I april i år överlämnade regeringen propositionen Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog till riksdagen som beslutade om propositionen den 22 juni.

Bakgrunden till lagändringarna är att det efter domstolsprövningar stått klart att det finns ett behov av förtydliganden kring rätten till ersättning för både befintliga och eventuella framtida markägare.

– Nu har vi de lagändringar på plats som behövs för att tydliggöra att det finns en rätt till ersättning vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog, men också att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn. Det är bra och tydlig landsbygdspolitik, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste