Regeringsuppdrag om hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk

Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet förhandlat fram beslutet om att uppdra Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att utveckla och förbättra förutsättningarna för ett hyggesfritt skogsbruk. Myndigheterna ska också föreslå en definition av naturnära skogsbruk och följa hur definitionen av detta begrepp tas fram inom EU.

Skogsstyrelsen har sedan tidigare haft flera uppdrag kring frågan om hyggesfritt skogsbruk, senast bland annat kopplat till rådgivning om olika typer av skogsbruk. Nu vill regeringen och Miljöpartiet att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska bygga vidare på att utveckla och förbättra förutsättningarna för ett hyggesfritt skogsbruk och att de kan föreslå mål som visar riktning och ambitionsnivå för det nationella arbetet, skriver Miljödepartementet och Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Begreppet naturnära skogsbruk förekommer i flera EU-processer, bland annat i EU:s biodiversitetsstrategi. Regeringen vill därför att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska följa det pågående definitionsarbetet inom unionen, men också föreslå en definition av naturnära skogsbruk.

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 04 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste