Sveriges älgstam är tätast i världen

Skogforsk har jämfört Sveriges älgstam med andra länder och regioners älstämmar och hur täta de är. I jämförelsen framgår det att Sverige har världens tätaste älgstam räknat efter antalet älgar i relation till befintlig skogsmarksareal.

Diagrammet är framtaget av Skogforsk genom en enkel sammanställning av olika länders/regioners skogsmarksarealer och uppskattade älgpopulationsstorlekar, samt avskjutningsstatistik. Källa: Skogforsk

Närmast efter Sverige ligger delstaten Maine i USA, Lettland, Estland, Norge och Litauen, medan Finland ligger på en lägre nivå än sina grannländer, bortsett från Ryssland. 

– I Sverige, Norge och Estland skjuts fortsatt flest älgar i förhållande till skogsmarksareal. Det innebär att älgstammarna här också är relativt produktiva och att vi överlag har låg predation från rovdjur, säger Märtha Wallgren, viltekolog och forskare på Skogforsk, i ett pressmeddelande.

Märtha Wallgren poängterar även att sammanställningen bygger på uppskattningar och att säkerheten bakom vissa siffror är svår att bedöma. Som exempel kan en älgstams storlek på nationell nivå endast uppskattas med en viss nivå av osäkerhet. Dessutom kan den totala dödligheten hos älg vara svår att övervaka. 

– Reviderade beräkningar från respektive land kan justera siffrorna, men det är inte troligt att helhetsbilden skulle ändras i någon högre grad eftersom Sverige sticker ut så pass mycket”, säger Märtha Wallgren.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste