Sveriges avverkningar under 2021 nådde rekordnivåer

De svenska skogarna har nått rekordnivåer under 2021 när knappt 97 miljoner skogskubikmeter avverkats. Med undantag från stormen Gudrun 2005 har den svenska avverkningen aldrig varit större. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

Bortsett från stormen Gudrun 2005 så var 2021 året då det avverkats mest. Foto: Yaman Albolbol

Skogsstyrelsens preliminära statistik om bruttoavverkningen 2021 som släpptes för en vecka sedan uppgick till 96,6 miljoner skogskubikmeter. Det är en ökning med 3,8 procent i jämförelse med 2020 då avverkningen uppgick till 93,1 miljoner skogskubikmeter. Avverkningen under 2021 var den största hittills om man bortser från 2005 då avverkningen uppgick till 122 miljoner skogskubikmeter på grund av stormen Gudrun.

Totals skogskubikmeter som har avverkats varje år sedan 1950. Källa: Skogsstyrelsen

 

– Trävarupriserna ökade kraftigt under coronapandemin och sågverken mötte en stor efterfrågan främst med inhemskt virke. Samtidigt minskade importen av massaved och exporten av rundvirke ökade på grund av hög efterfrågan från våra grannländer. Detta förklarar den ökade svenska avverkningen, säger Jörgen Pettersson, policyrådgivare vid enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I linje med prognoser

I jämförelse med 2020 så uppskattas avverkningen under 2021 på sågtimmer från barrträd ha ökat med 5,7 procent, avverkningen av massaved ökat med 1,0 procent och brännved ökat med 7,1 procent.

Man ser även en ökad avverkning i andra länder, till exempel Finland som har ökat sin totala avverkning med tio procent. På uppdrag av regeringen så tar Skogsstyrelsen fram en skoglig konsekvensanalys (SKA). I den spås en fortsatt stigande efterfrågan på virke.

– I en av de rapporter om vi hittills publicerat inom SKA22 har vi bedömt att efterfrågan kommer att öka fram till 2035 som en följd av kända aviserade förändringar av skogsindustrikapaciteten. Ett av de scenarier vi tagit fram har fokus på ökad tillväxt för att möjliggöra den efterfrågade avverkningen, säger Andreas Eriksson, utredare vid enheten för policy och analys.

SKA22 kommer presenteras för regeringen senast 30 oktober. Den kommer då att vara ett bra underlag för att analysera de framtida avverkningsmöjligheterna.

Götaland har avverkats mest

Statistiken för 2021 visar också att:

·       Det avverkades mest i Götaland varifrån drygt 36 procent av den avverkade volymen kommer. Cirka 30 procent kommer från Svealand och drygt 33 procent från Norrland.

·       Drygt 65 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, 24 procent från gallring och resten från övrig avverkning.

 

2021 importerades 6,3 miljoner kubikmeter rundvirke vilket är omkring 0,9 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Exporten var preliminärt 1,2 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,2 miljoner kubikmeter mer än under 2020.

Större arealer i norr

Slutavverkningarnas storlek var i genomsnitt mer än dubbelt så stora i Norra Norrland (5,3 hektar) som i Götaland (2,1 hektar). Den genomsnittliga slutavverkningen för avverkningar större än 0,5 hektar uppgick till 3,2 hektar. Den genomsnittliga arealen i slutavverkning hos enskilda skogsägare är drygt 40 procent mindre än den hos övriga skogsägare.

Nettoavverkningen som utgör den avverkade volymen av alla trädstammar som helt eller delvis tas tillvara uppgick 2021 till 77,0 miljoner kubikmeter (m3fub). Drygt hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, 41 procent av massaved, 7 procent av brännved samt någon procent av annat virke.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

 

Läs mer om statistiken

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste