Bättre möjlighet till ersättning för den som drabbats av växtskadegörare

Regeringen har nu beslutat om en ny växtskyddsförordning, ett komplement till den nyligen antagna växtskyddslagen, och som ska bidra till ett stärkt växtskydd.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) säger att den nya växtskyddsförordningen är en del i arbetet med att säkra vår livsmedelsförsörjning. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Växtskadegörare kan orsaka allvarliga ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser för samhället. Förra veckan röstade Riksdagen för en ny växtskyddslag i enighet med regeringens proposition och i veckan beslutade regeringen om en ny växtskyddsförordning.

– Den nya lagstiftningen är ett viktigt led i regeringens arbete med att upprätthålla ett gott växtskydd i Sverige. Tack vare den nya växtskyddslagen och växtskyddsförordningen kommer de som drabbas av allvarliga växtskadegörare kunna få bättre möjlighet till ersättning. Lagen innehåller också ett tydligare sanktionssystem för de som inte följer regelverket, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.

Åtgärder vid angrepp

Den nya förordningen innehåller bland annat bemyndiganden till både Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som ska ta fram föreskrifter om vilka åtgärder som ska vidtas vid angrepp av växtskadegörare.

– Hoten mot svenskt lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk har blivit större, bland annat genom ett förändrat klimat. För att säkra vår livsmedelsförsörjning behöver vi ha tillgång till sunda växter. Regeringen har nu beslutat en ny växtskyddsförordning för att fortsätta det arbetet, säger landsbygdsminister Anna-Caren.

Begränad ersättning

Regeringen anser att EU:s regler om statligt stöd i gör att ersättningen som, enligt växtskyddslagen kan lämnas till skogsbruket vid angrepp av skadegörare är begränsad. Därför har Sverige ansökt om att EU-kommissionen ska godkänna ett statligt stöd till skogsbruket, liknande det som gäller för ersättningen till jordbruket.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera