Kostnadsfria kurser i klimatanpassning

Till hösten erbjuder SMHI kurser i klimatanpassning och klimatförändringar riktade till de som arbetar med skogen.

SMHI erbjuder kurser inom klimatanpassning riktade mot de som arbetar med skog. Kurserna är kostnadsfria. Foto: Björn Schubert

SMHI erbjuder både en en-dags grundutbildning och en tvådagars fördjupningskurs med exkursion.

En-dags utbildningen ska enligt SMHI ge en god förståelse för klimatförändringarna och klimateffekterna. Kursen erbjuds både på plats i Norrköping SMHI har sitt kontor och då finns det även möjlighet att nätverka med kollegor i branschen, men det går även att delta digitalt. Under dagen kommer deltagarna få lyssna på föreläsare från SMHI som går igenom klimatförändringarna i Sverige och visar klimatmodeller.

Under tvådagars kursen erbjuds en fördjupning i hur man kan jobba med klimatanpassningar och vad man kan behöva för att kunna anpassa sig till förändringarna. Under dag ett får man lyssna till inspirerande talare som delar sina egna erfarenheter av sitt klimatanpassnings-arbete. Under dag två väntar en exkursion där man tillsammans beger sig ut och tittar på kunskapsexempel från andra som arbetat med skogen.

Fördjupningskursen ges tre gånger per år i södra, mellersta och norra Sverige och exkursionerna är anpassade efter regionerna. SMHI rekommenderar att den som vill gå fördjupningskursen ska gå grundutbildningen först eller ha motsvarande kunskaper sedan tidigare. Här kan du läsa mer och göra intresseanmälan!

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 02 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera