Idag startade Elmia Wood

I dagarna tre kommer fokus att ligga på skogen under mässan Elmia Woods som startade idag utanför Jönköping. På mässan samlas branschfolk och representanter från både riksdagspartier och näringsliv.

Elmia Woods pågår utanför Jönköping mellan den 2-4 juni. Foto Valdemar Jensen

I ett pressmeddelande dagen till ära skriver arrangörerna bakom Elmia Woods att skogsnäringen spelar en oerhört stor roll i ett samhällsekonomiskt perspektiv och att de beslut som fattas nu kommer att påverka utvecklingen först om 50 till 60 år.

Frågan om hur vi ska få våra skogar att må så bra som möjligt och leva vidare är högaktuell men åsikterna om hur man ska förvalta skogen går isär. En del menar att man behöver avverka skogen i högre grad än vad som görs idag för att få ut mest effekt, medan andra förespråkar att ha en stående skog som binder koldioxid. De delade meningarna gör enligt arrangörerna bakom mässan; att många skogsägare osäkra på hur de ska bruka sin skog på bästa sätt.

Två huvudfrågor

Några av de stora frågorna som kommer diskuteras under årets mässa är därför Hur får vi skogen att må bra samtidigt som vi nyttjar den? och Hur gör vi skogsnäringen mer hållbar och innovativ?

”Välmående skogar är nödvändiga för klimatet och den biologiska mångfalden. Samtidigt som vi måste vara måna om att bevara en frisk och levande skog är vi beroende av den råvara som skogen ger oss” konstaterar arrangörerna.

Viktigt för framtiden

Skogsnäringen utgör en viktig och långsiktig näringsgren och ger råvaran till både papper och trävaror och restprodukterna ger även förnybar energi. Samtidigt ger skogen många ekosystemtjänster som har en stor betydelse för vår välfärd i framtiden. På senare tiden har samhällets beroende av dessa tjänster uppmärksammats alltmer både i Sverige och världen över.

”Frågan om skogens mående är lika aktuellt ute i Europa. EU har en ny skogsstrategi som går ut på att öka mängden skog i Europa. Syftet är att garantera att det europeiska skogsbruket sker på ett hållbart sätt”.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 02 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera