Ökad efterfrågan på vildsvinskött

De senaste två åren har Jordbruksverket arbetat aktivt för att nå ut med vildsvinskött till konsumenterna, med goda resultat.

Syftet med att öka efterfrågan på vildsvinskött är att hålla vildsvinsstammen på en nivå som är acceptabel och i balans. Foto: Mostphotos

I april 2020 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att förenkla försäljningen av vildsvinskött, genom det så kallade Vildsvinspaketet. Enligt Jordbruksverket får de nu signaler från marknaden att efterfrågan har ökat så pass mycket, att det nu i stället råder brist på vildsvinskött.

– Det är glädjande att efterfrågan på svenskt vildsvinskött har ökat. Tillgången på vildsvin skiljer sig åt mellan olika regioner, men klart är att det finns områden där stammen fortfarande är för stor. Vårt uppdrag med att öka efterfrågan på vildsvinskött syftar till att hålla vildsvinsstammen på en nivå som är acceptabel och i balans, säger projektledare Camilla Bender Larson på näringsutvecklingsenheten i ett pressmeddelande.

Många är engagerade

Längs med hela kedjan finns många intressenter i form av jägare, markägare och vilthanteringsanläggningar. Men även restauranger, grossister och aktörer inom detaljhandeln.

– För att få en fungerande och balanserad viltkedja, där utbudet motsvarar efterfrågan, krävs att samarbetet fungerar. Det måste också ges förutsättningar för aktörer som hanterar vildsvinskött att kunna bli lönsamma så att det svenska vildsvinsköttet hamnar på tallrikarna i både offentlig sektor, på restaurangerna och i konsumenternas kök, säger Camilla.

Även länsstyrelserna i de län som har vildsvin har arbetat med frågan.

– Länsstyrelserna i vildsvinslänen har reviderat sina regionala förvaltningsplaner för vildsvin. Vi hanterar även regeringens förstärkning av landsbygdsprogrammet för att stödja investeringar och samverkan i vildsvinskedjan, säger Ulf Larsson projektledare vid Länsstyrelsen i Kronoberg.

Ny aktuell utlysning

Just nu är Jordbruksverket i gång med att utlysa ytterligare 3 miljoner kronor, bestående av två delar. Den ena delen handlar om att undersöka och arbeta med attityder i kedjan från markägare till slutkonsument för att öka tillgången på vildsvinskött och den andra om att en kartläggning på nationell nivå av vilthanterings- och detaljhandelsanläggningar samt grossister som hanterar vildsvinskött. Sista ansökningsdagen för detta är den 10 juni.

Flera goda exempel

Jordbruksverket beviljade under hösten 2020 pengar till 13 projekt och under våren 2021 till ytterligare fyra projekt som ska bidra till att nå målen i regeringsuppdraget. Projekten har en bred spännvidd. De omfattar hela viltvärdekedjan med fokus på konsument och marknad och skapar förutsättningar för måltidsupplevelser i hemmet, på restaurangerna och i de offentliga köken. 

Det handlar om ekonomiskt stöd till:

  • marknadsföring
  • kommunikation
  • kunskapshöjande åtgärder inom upphandling
  • förädling, exempelvis mathantverk
  • samarbete mellan berörda parter inom hela livsmedelskedjan.

Källa: Jordbruksverket

Läs hela sammanställningen av ”Så ska mer vildsvinskött nå konsumenterna”.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera