Skogsindustrin bibehåller fortsatt högt tempo

I Skogsindustriernas senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin” kan man läsa att det går bra för svensk skogsindustri. Produktionstakten är stark, priserna är kvar på höga nivåer och ser dessutom ut att fortsätta stiga när det gäller trävaror, förpackningsmaterial och massa.

Efterfrågan på svenska trävaror ökar runt om i Europa. Foto: Emil Nordin

– Det fanns förväntningar på fortsatt men avtagande tillväxt i världsekonomin. Dessa utsikter har grusats på grund av Kinas nolltoleranspolitik mot covid och kriget i Ukraina. Skogsindustrin har hittills i år gått bra. Framöver kan industrin dock mer påtagligt påverkas av flaskhalsarna inom logistiken, de markant högre transport- och energipriserna och en allmänt svagare global efterfrågan, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Under 2021 slog de svenska sågverken produktionsrekord och efterfrågan på svenska trävaror är fortsatt stor. Under mars i år uppnåddes de största leveranserna någonsin för en enskild månad. Under första kvartalet 2022 var produktionen fyra procent högre jämfört med 2021.

– Sverige spelar en viktig roll genom att kunna erbjuda Europa, och andra delar av världen, ett alternativ till ryska trävaror när rysk export begränsas. Hur marknadsbalansen sedan utvecklas framöver är osäkert. Inte minst är det ovisst hur inflödet av ryska trävaror till Europa verkligen har sett ut innan sanktionerna slagit igenom fullt ut i början av juli, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna.

Grafiskt papper har svag lönsamhet vilket lett till att flera bruk lägger ner eller ställer om sin produktion. Produktionen av grafiskt papper förväntas minska ytterligare framöver. Mellan april 2021 och april 2022 så har produktionen av grafiskt papper minskat med 14 procent. I Europa har flera bruk valt att ställa om sin produktion från grafiskt papper till förpackningsmaterial. Minskad produktionskapacitet, ökade energikostnader och en långvarig strejk i Finland har bidragit till högre försäljningspriser för svenskt grafiskt papper.

På ett år har de genomsnittliga försäljningspriserna på förpackningsmaterial ökat med mellan 20 och 30 procent. Sannolikt har priserna drivits upp eftersom efterfrågan är stark och insatsvaror, samt logistikkostnader ökat. Massapriserna har stigit till nya rekordnivåer, vilket påverkar de bruk som inte har egen massatillverkning. Under det senaste året ökade massapriserna med 14 procent.

– Blickar vi framåt finns faktorer som talar för en ökad efterfrågan på förpackningsmaterial. Inom denna industri sker också nya investeringar, vilket ger en ökad möjlighet att tillmötesgå en växande efterfrågan. Det finns samtidigt orosmoln på kort sikt kopplat till flaskhalsar och en allmänt svagare konjunktur, säger Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker för papper och massa, Skogsindustrierna.

Läs rapporten HÄR.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 31 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera